Danske stifter

En stift er også et bispedømme, og er ikke noget der bruges så meget i vore dage, som det gjorde i tidligere tidigere under det danske kongedømme og opblomstringen af kirken i Danmark. Når man snakker kirker er der dog stadig tale om at de ligger i et stift, da de dengang de blev lavet blev placeret efter de stifter der nu var i Danmark.

I Danmark har vi 11 stifter fordelt på hele landets areal. Hvert stift er yderligere opdelt i sogne, og hvert sogn tilhører én kirke. Et sogn er blot et mindre område i et stift, og alle borgere der bor i et angivet sogn høre til den samme kirke.

De 11 danske stifter

 • Københavns Stift
 • Helsingør Stift
 • Roskilde Stift
 • Lolland-Falsters Stift
 • Fyens Stift
 • Aalborg Stift
 • Viborg Stift
 • Aarhus Stift
 • Ribe Stift
 • Haderslev Stift
 • Grønlands Stift

Et stift er en geografisk og administrativ enhed inden for den danske folkekirke. Stiftet er en del af den kirkelige hierarki, der strækker sig fra den enkelte menighed til biskoppen og landets ærkebiskop.

I Danmark er der i alt ti stifter, og hver stift er opdelt i provstier og menigheder. Hver stift har en biskop, der er ansvarlig for at lede og administrere stiftets præster og andre kirkelige medarbejdere, samt for at opretholde den kirkelige tradition og teologi i stiftet.

Stiftet spiller også en vigtig rolle i forhold til at styrke samarbejdet mellem menighederne og sikre en ensartet praksis og liturgi inden for stiftet. Derudover fungerer stiftet som en samarbejdspartner for samfundet og andre religiøse og kirkelige organisationer på regionalt og nationalt plan.