Birket Kirke

Birket-Femø Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Nørre Herred – Maribo Amt

Birket Kirke er antagelig opført i årene 1337-1340 som garnisonskirke til den nærliggende Ravnsborg (hvoraf der nu kun er borgbanken tilbage). Kirken er uden tårn – men ejer til gengæld Danmarks ældste og bedst bevarede klokkestabel – der måske er ældre end selve kirken. Kirken fremtræder i dag gulkalket.
I kirkens kor ses et brudstykke af et kalkmaleri – med et billede af Jesus i Getsemane have med diciplene Peter, Jakob og Johannes – tillige med Judas, der vinker ad vagten. Øverst ses en pelikan, der hugger sig i brystet og mader ungerne med sit blod. Kirkens gamle altertavle findes på Nationalmuseet, som et af museets klenodier – den nuværende altertavle er malet af Georg Wahl omkring år 1800 – og forestiller Jesu gravlæggelse. I koret er indmuret tre ligsten – vedr. begravelser fra 1600-tallet. Prædikestolens ældste dele stammer fra beg. af 1500-tallet – men ældst er døbefonten med fabeldyrrelieffer fra 1300-tallet. Endvidere ejer kirken to kirkeskibe: et tremasters orlogsskib "Constitutionen" fra 1850 og en fregat "Ruth" fra 1916.

Kirkens hjemmeside

Den gulkalkede teglhængte kirke ligger i bakket terræn. På kirkegården, der omgives af et gammelt kampestensdige med randbevoksning af høje træer, står en klokkestabel af træ på toppen af en kæmpehøj, mens en anden kæmpehøj i ny tid er inddraget efter kirkegårdens udvidelse mod øst. Kirken er i sit anlæg en gotisk bygning fra omkring 1300; heraf står kun koret, omfattende et fag med tresidet korslutning under valmtag. I sengotisk tid er størstedelen af langhuset nedrevet, og et nyt skib, bredere end koret, blev opført, samtidig byggedes et våbenhus mod syd. I det oprindelige kor var der to tætstillede vinduer i østmuren, nu tilmurede, og en ligeledes tilmuret præstedør mod syd. Fra første færd var kirken bestemt til at overhvælves, men de nuværende gotiske hvælv er først opført i sengotisk tid. Fra samme tid stammer også en muret køreport med tilhørende ganglåge i digets nordlige flanke. Korets tag er delvist belagt med "munke og nonner".

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne