Errindlev Kirke

Errindlev-Olstrup-Tågerup Pastorat – Maribo Domprovsti – Lolland-Falsters Stift – Fuglse Herred – Maribo Amt

Errindlev Kirke er en anselig bygning bestående af romansk kor og skib af kamp, tegl og kridtsten samt en gotisk korforlængelse og vestligt tårn i munkesten. Koret er blevet udvidet i gotisk tid. Tårnet er fra reformationstiden.
Errindlev Kirke ligger midt i landsbyen, der hvor alle veje mødes og danner dermed et naturligt centrum. Nordvest for kirken ligger præstegården og rummet i mellem de to bygninger er åbent mens kirken grænser op mod bebyggelse på de tre andre kanter.
Kirkeanlægget er enkelt og indbydende uden hække og buske omkring træerne. Det gør også at kirken fremhæves yderligere.
Ifølge en præsteberetning fra 1707 var Errindlev Kirke indviet til Skt. Nicolai, "fordi søfarende, hvis kurs falder fra Østersøen og vesterpå i hedenskabets tid havde indsat den afguds Skt. Nicolais træbillede i kirken, hvilken de tilbede vejr og vind og den er den først som ses på den Søndre kant i Laaland".

Kirkens hjemmeside

Kirken, viet sankt Nicolaus, er en anselig bygning bestående af romansk kor og skib af kamp, tegl og kridtsten i en uordentlig blanding samt gotisk korforlængelse og vesttårn af munkesten. Kor og skib har granitsokkel med tovstav over et hulled. Skibets to oprindelige rundbuede og falsede døre er tilmurede. Af romanske vinduer spores kun et par i korets sidemure. I gotisk tid er koret udvidet med en polygonal tilbygning, hvis skråfag har et par tilmurede falsede vinduer, mens et planlagt vindue i østfaget er opgivet inden fuldførselen, til fordel for et par ejendommelige blændinger, ét cirkelformet, tangeret af et halvcirkelformet. I sydsidens romanske murværk har man – sikkert samtidig med udvidelsen – åbenet en lille præstedør i spidsbuet spejl (nu tilmuret). Vesttårnet, som er lidt smallere end skibet, er blevet til under mindst tre byggeperioder. Begyndelsen synes gjort med et par støttepiller for skibets vestgavl (røde munkesten), men en fortanding i vest viser, at yderligere byggeri har været planlagt fra starten. I næste omgang er tårnet muret op omtrent i skibets højde af gule og røde sten i bælter, muret i munkeforbandt. De øvre stokværk, i krydsforbandt, fuldførtes først i begyndelsen af 1600-tallet, ved Mogens Gøyes hjælp. I 1619 lod han endvidere opføre et våbenhus i syd, hvis fundament endnu er kendeligt, erstatte med en bindingsværksbygning i nord og nedreves 1873. I koret er indbygget to og i skibet tre gotiske hvælvinger. Fra restureringen i 1873 stammer gavlenes blændinger og kamtakker, og samtidig blev en gravkælder i tårnet sløjfet, tårnrummet overhvælvet og indgangen henlagt til en ny portal i tårnets vestside. Udvendigt blev kirke dækket af et lag grå stænkpuds, som atter fjernes i 1955 og kirken blev kalket hvid.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne