Fuglse Kirke

Fuglse-Krønge-Torslunde Pastorat - Maribo Domprovsti - Lolland-Falsters Stift - Fuglse Herred - Maribo Amt

Kirken, der ligger på en lille stejl bakke, var i middelalderen viet Sankt Laurentius, men efter en ombygning nyindviedes den 1595 til den hellige Trefoldighed. Den oprindelige romanske granitkirke var omkring 1590 så bygfældig, at der efter den nævnte ombygning, som til dels bekostedes af Henning Gøye til Kærstrup, næppe er bevaret middelalderligt murværk af betydning, hvorfor kirken nu må betragtes som en renæssancebygning. Kirken består af kor og skib af samme murhøjde, tårn i vest samt to gravkapeller i syd og nord (tilhørende herregårdene Kærstrup og Søholt) samt er senere tilføjet våbenhus ved tårnets vestside. Kor og skib og de to kapeller er opført af mere eller mindre tilhuggen kamp iblandet munkesten, tårnet helt af røde munkesten og våbenhuset er stærkt blandet materiale. Profilerede sokkelsten fra den romanske kirke er planløst indmuret hist og her. Indgangen er fra vest gennem våbenhus og tårn; to rundbuede åbninger, som har sat skibet i forbindelse med kapellerne, er nu tilmurede. De nuværende store vinduer er indsat 1818. Kor, skib og kapeller er overhvælvet med samtidige grathvælv, tårnrummet med en krydshvælving. I tårnet nordvestlige hjørne er der indbygget et trappehus. Det slanke, spånklædte tårnspir er efter en lynbrand i 1903 fornyet, tillige med den øverste meter af murværket. Spiret var tidligere fornyet, efter i 1839 at være blæst ned. Tårn og våbenhus står i blank mur, mens det øvrige er kalket lyserødt.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne