Holeby Kirke

Holeby-Bursø Pastorat - Maribo Domprovsti - Lolland-Falsters Stift - Fuglse Herred - Maribo Amt

Kirke, viet Sankt Chrysostomus, er en kullet munkestenbygning bestående af romansk kor, opført først, og skib samt våbenhus fra gotisk tid. Kor og skib har skråkantsokkel, gesimsen på koret er ny mens skibet har bevaret en oprindelig frise af kvadratblændinger under et savskifte. En rundbuet præstedør i korets sydside er tilmuret. Skibets rundbuede døre sidder begge i portalfremspring, norddøren er tilmuret, mens den sydlige står urørt. Et romansk vindue i østgavlen og tre i skibet står som blændinger, i de nuværende lysåbninger sidder smårudede trævinduer. Koravlens kamtakker er nyere. I våbenhusets kamtakkede blændingsgavl sidder en fladbuet dør i spidsbuet spejl. Udvendigt står kirken med blank mur. Over det indre ligger flade pudsedelofter. På kirkegården har stået en nu nedrevet klokkenstabel, hvoraf en hjørnestolpe er bevaret. Klokken fra 1825 er ophængt i en glug i vestgavlen.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

  

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne