Bursø Kirke

Holeby-Bursø Pastorat – Maribo Domprovsti – Lolland-Falsters Stift – Fuglse Herred – Maribo Amt

Bursø Kirke er beliggende midt i Bursø by i Maribo Amt på Lolland. Det er en kullet kirke (dvs. uden tårn) fra begyndelsen af 1400-tallet og (vistnok) viet til Sankt Dionysios. Murene er af røde munkesten over en dobbelt skråkantsokkel, der bærer hjørnelisener. De er bedst bevaret på koret og en del ændret på skibet. Det romanske kor er iøvrigt usædvanlig rigt på fine murdetaljer - krydsende rundbuer, savskifter og tandsnit. I korgavlen står et oprindeligt rundbuevindue tilmuret - alle øvrige er udvidet i senere tid. Det senromanske skib er forlænget mod vest og har på sydsiden en bevaret gesims med rudefrise under et fornyet savskifte. Skibets falsede rundbuedøre sidder begge i murfremspring.
Våbenhuset er opført i 1870 og forsynet med hvælving. Kvindeindgang på nordside er tilmuret og anbragt i et fremspring i muren. Loftet i kirkens rum er fladt. 125 siddepladser.
På kirkens nordmur er afdækket et usædvanligt motiv i kalkmaleri - en såkaldt nådestol, hvilket vil sige en billedlig fremstilling af Gud Fader, der siddende på sin himmelske trone holder den korsfæstede foran sig.

Kirkens hjemmeside

Bursø Kirke, viet til Sankt Dionysius, er en kullet munkestensbygning bestående af romansk kor (bygget først) og skib, som i senromansk tid er forlænget mod vest, samt et våbenhus fra 1870, opført af munkesten fra et tidligere. En dobbelt skråkantsokkel, som løber af på hjørnelisener, er bevaret på koret, men ændret for skibets vedkommende. Særligt koret er rigt på fine murdetaljer; krydsende rundbuefriser, savskifter og tandsnit. Skibets gesims er bedst bevaret på sydsiden, hvor den består af en rudefrise under savskifte. De rundbuede, falsede døre i skibets sider begge i portalfremspring, norddøren er tilmuret. Korgavlen har et blændet romansk vindue, de øvrige er alle udvidede; under koret tre vinduer løber lodrette rundstave af på soklen. I det indre har kirken fladt pudset loft. I vestgavlen hænger klokken fra 1877 i en muråbning.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne