Hillested Kirke

Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe Pastorat – Maribo Domprovsti – Lolland-Falsters Stift – Fuglse Herred – Maribo Amt

Hillested Kirke er en langstrakt teglstenskirke fra 1200-tallet, som ligger ved landevejen mellem Rødby og Maribo. Kirken hørte i gamle dage under grevskabet Knuthenborg, og nu om stunder er mest kendt for sin safaripark. Kirkerummet er hvælvet og hvidkalket. Døbefonten er granittung og solid som dåbens løfte. I gamle dage lå der et såkaldt "bedested" ved kirken. Det er et gammelt ord for en rasteplads, hvor man kunne vande hestene og kusken tage sig et hvil. I 50 'erne blev bedestedet inddraget under kirkegården.

Kirkens hjemmeside

Kirken, viet til Sankt Andreas, er en lang smal munkestensbygning bestående af romansk kor med apsis, skib, senromansk vestforlængelse samt sengotisk tårn med skifertækket pyramidespir. Soklen er overalt fornyet. Koret mangler gesims, mens apsis og skib har buefrise og vestforlængelsen tandsnit og savskifter. Skibets rundbuede døre i portalfremspring (det søndre borthugget) er begge tilmurede. Apsis har et antagelige lidt udvidet vindue mellem to bredere, der begge er tilmurede. I kor, skib og vestlige forlængelse er de oprindelige, høje, smalle vinduer tilmurede eller blændede, ungdtaget det vestligste par, som begge er i brug i ændret form. Tårnet har i vest en nyere portal, og det fladloftede tårnrum tjener som forhal. Et nu våbenhus på skibets sydside er nedrevet i 1800-tallet. I gotisk tid er der i koret indbygget en, og i skibet tre krydshvælvinger. Udvendig står kirken i blank mur med hvidtede enkeltheder.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

  

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne