Fjelde Kirke

Slemminge-Fjelde-Våbensted-Engestofte Pastorat – Lolland Østre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Musse Herred – Maribo Amt

Fjelde Kirke er bygget af munkesten og står nu rødkalket med hvide detaljer. Kor og skib er senromanske, tårn og våbenhus sengotiske. Koret er ældst og har en række udsmykningsdetaljer, som ikke findes på skibet, bl.a. dobbeltsokkel. Korets gesims har frise med krydsende rundbuer. Af korets tre vinduer er østvinduet bevaret, det står i dag tilmuret med niche ud og indvendigt.
Indvendigt er den smalle romanske korbue bevaret. Kirken har oprindeligt haft fladt træloft men i gotisk tid er indmuret krydshvælv. Altertavlen som er en katekismusaltertavle med bibelcitater dateres til 1589 Prædikestolen dateres 1610. Korbuekrucifikset er sengotisk fra 1530 og døbefonten fra omkring 1575
I skibets 1.fag ses i østkappen et kalkmaleri, som blev afdækket i 1973. En knælende person (stifter ?) med kniv (sværd ?) og en fornem pung i bæltet holder en rosenkrans frem mod Maria med barn, som står i en noget særpræget strålekrans. Engle holder strålekransens spidser. Maria hæver hånden til velsignelse. Flere steder på billedet ser man roser, de er placeret lidt umotiveret, men må formodentlig have haft en symbolsk betydning, normalt er en rosenkransmadonna omgivet af en rosenkrans. Billedets ret primitive karakter kunne tyde på, det har været en lokal håndværker, som har kopieret et forlæg. Den knælende persons rosenkrans virker lidt mærkværdig, på snoren er ikke kugler men flade ringe, man må dog tage hensyn til billedets ret primitive karakter, når man fortolker detaljerne. I rosenkransen sidder desuden en mærkværdig sten, som kunne minde om en tand eller en trærod. Da billedet først er blevet afdækket i 1973, må man formode, der ikke er sket tilføjelser, derfor er denne detalje ret uforståelig, men måske er det blot en mislykket skildring af en Paternoster sten.

Kirkens hjemmeside

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk tårn og våbenhus, alt af munkesten i munkeforbandt. Af den romanske kirke er koret bygget først og er noget mere pyntelig end skibet. Den har således dobbelt sokkel, hjørnelisener og retkantede helstens stave, der står under midten af de romanske vinduer. Præstedør ses ikke. Gesimsen har frise af krydsende rundbuer. Koret har i hver af de tre sider haft et vindue, hvoraf det østlige er bevaret om blænding. Skibets stærkt ødelagt sokkel har antagelig bestået af en enkelt skråkant. Gesimsen dannes af et tandsnit under et savskifte. Den rundbuede, mangefalsede syddør står i et fremspring og er stadig i brug, norddøren er tilmuret og ødelagt af et vindue. Midt i hver langmur sidder er tilmuret romansk vindue. I det indre er den runde, ret snæver korbue bevaret. Både kor og skib har haft bræddeloft med store hulkel, i gotisk tid er der indbygget krydshvælv. Det sengotiske tårns underrum har krydshvælv og spids tårnbue, der nu er lukket med en mur. Tårnrummet har en tid gjort tjeneste som forhal med dør fra vest. Tårnets blændingsgavle vender mod nord og syd. I det sengotiske våbenhus er der ansatser til et aldrig udført krydshvælv.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne