Godsted Kirke

Øster Ulslev-Vester Ulslev-Godsted Pastorat - Lolland Østre Provsti - Lolland-Falsters Stift - Musse Herred - Maribo Amt

Kirken består af romansk kor og skib og moderne våbenhus. En romansk vestforlængelse og et gotisk våbenhus er nedrevet. Den romanske kirke er bygget på en høj uregelmæssig kampestenssyld af munkesten i munkeforbandt og med hjørnelisener. Koret, der er bygget først, har to sokkelled og i gavlen et blændet romansk vindue, sidemurenes vinduer må have siddet de nuværendes plads. Sidemurerne har konsoller for en aldrig udført krydsende rundbuefrise, en sådan følger gavlens taglinier. Af skibets ensartede portaler, der står i murfremspring og har søjlestave i falsene, er sydsiden stadig i brug, mens den anden er tilmuret. Skibet har gesimser af krydsende rundbuer. Allerede i senromansk tid har skibet fået en vestforlængelse, der senere er nedrevet, men hvis fundementer angiver så tynde mure, at der næppe har været tale om et tårn. Forlængelsen har været sat i forbindelse med skibet ved rundbuet dobbeltarkade på en rundmidtsøjle, der endnu står i skibets vestmur.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne