Gurreby Kirke

Søllested-Skovlænge-Gurreby Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Gurreby Kirke hører til de ældste kirker på Lolland. Den består af et senromansk (ca. 1200-1275) kor og skib samt gotisk våbenhus i syd, opført i hvidkalkede munkesten.
Over alteret hænger et trækrucifiks – antagelig fra det 14. århundrede. Prædikestolen er fra ca. 1605.
Stoleværket er delvis fra 1500. Til Gurreby Kirke hører en kirkegård, som huser de gamle Gurrebyslægters gravpladser.
Gurreby Kirke var indtil 1634 annekskirke til Skovlænge Kirke. Begge kirker var ligeledes annekser til Ryde Kirke indtil 1692. Kirkerne hørte under kronen efter reformationen indtil 1689 sammen med Øllingesøgård.

Kirkens hjemmeside

Den lille, fritliggende kirke består af senromansk kor og skib samt gotisk våbenhus i syd, alt af hvidkalket tegl. Over vestgavlen en bindingsværks tagrytter fra 1797. Koret har høj sokkel, skråkant over rundstav. I østgavlen et højsiddende rundbuevindue, indvendig tilmuret, og i gavlfeltet er der savskifter, ovenover zigzag murværk og øverst et ligearmet blændingskors. Skibet har skråkantsokkel, og i dets langmure er der tilmurede rundbuevinduer, i syd et i midten, og i nord de to østligste. Sydportalen, der stadig er i brug, er meget smukt udformet med dobbelt blindarkade over den rundbuede døråbning. Den tilmurede nordportals fremspring er formet som stejl taggavl med blændingskors og langs kanterne savskifter. Af de oprindelige enheder ses indvending syd for den udvidede korbue en rundbuet sidealterniche. En tilsvarende i nord siges at være dækket af prædikestolen. Det oprindelige loft har haft skråknægte som i Gloslunde. I gotisk tid er der i kor og skib indbygget ottedelte hvælv. Det sengotiske våbenhus i syd har enkelt blindingsgavl og samtidigt krydshvælv. På dets vestside er 1943 bygget et smalt udhus. Tagrytteren af egebindingsværk er opsat 1797 og har spåntækt pyramidetag.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne