Avnede Kirke

Halsted-Avnede Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Avnede Kirke er meget smukt beliggende på et næs, der skyder ud i flade enge. Den består af et gotisk langhus med tresidet østgavl og et gotisk tårn udfor syddøren. Den er bygget af røde munkesten, hvidkalket.
Alterbordet er en stenplade på fire stålben. Dette alterbord blev opstillet omkring 1970 i forbindelse med, at kirkens alter blev nedtaget og afløst af en ny altertavle, udført af arkitekt Olrik, København. Mange i sognet mente, at denne altertavle ikke passede til kirken. Den er nu nedtaget, og man arbejder på at finde en ny alterudsmykning. Som et forsøg er kirkens krucifiks fra 1400-tallet, der tidligere har hængt på korets nordvæg ophængt over alteret. Det hænger på den hvide bagvæg, der blev rejst i forbindelse med opstillingen af den tidligere altertavle.
Prædikestolen er fra o. 1580. Oprindelige malerier af dyderne, som har været overmalet med egetræsmaling, blev konstateret ved undersøgelse i 1948. De er nu fremdraget.

Kirkens hjemmeside

Den lille, smukt beliggende kirke (viet Sankt Laurentius) er en gotisk langhusbygning med tresidet korafslutning og gotisk, lidt senere tårn ved sydsiden. Langhuset, der har afvalmet østgavl, har samtidige støttepiller. Østligt i sydsiden ses en tilmuret, falset, fladbuet præstedør. Sydportalen i det vestlige fag er udvidet, og nordportalen lige overfor er tilmuret. De oprindelige spidsbuevinduer er bevaret i korafslutningen, kun det sydøstre er åbent, i langhusets to østre fag mod syd og i midterfaget mod nord. Rummet overdækkes af tre samtidige krydshvælv og et tredelt østhvælv. Tårnet, hvis underetage tjener som våbenhus, er bygget ud for sydsidens vestligste fag og senere stærkt skalmuret. Det høje pyramidespir er vist fra 1777.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne