Hunseby Kirke

Hunseby Pastorat – Maribo Domprovsti – Lolland-Falsters Stift – Musse Herred – Maribo Amt

Hunseby Kirke er en af Danmarks ældste kirker. Skib og kor er fra midten af 1100-tallet, bygget i romansk stil af granitkvadre, medens tårnet, der er senere, er bygget af munkesten i gotisk stil.
På nordsiden ses to granitkvadre. Det første kaldes Kong Huns' hoved, det næste, der sandsynligvis er en helleristning, Kong Huns' navle.
Portalen omkring vest døren har oprindelig indrammet den nu blændede øst dør. Der mangler fragmenter af den, det er bl.a. derfor vanskeligt at tyde teksten, der for størstedelen er på latin.
Man kan læse flg. Fragmenter:
I begyndelsen var, Jeg vil gå ind i hus, Jeg sværger ved skægget, Salomon gjorde mig kirke
I våbenhuset set man det første bevis på Knuth familiens store indflydelse i kirken.
Busten af Frederik Markus Knuth fra 1857. Der ses også en moderne skulptur ved navn "Treenigheden" af Walter Green, der også har lavet den lille figur "lovsang" fra 2007, der står ved indgangen til familien Knuths gravkapel.
Altertavlen er dateret til omkring 1700 tallet. Stilen er arkantusbarok og forsynet med våbenskjold for Eggert Christopher Knuth og han hustru Søster Lærke Det er også Søster Lærke, dr har skænket alterstagerne, der er fra 1704. Selve maleriet i altertavlen er godt 100 år ældre.
Prædikestolen fra 1617 er højrenæssance. Krucifikset, der hænger over korbuen er fra 1855
Der er ikke mindre end 3 præstetavler i kirken, alle opsat af medlemmer af Knuth familien. Den første er fra 1683, den anden fra 1881 og den sidste fra 2006.
Døbefonden, der er udført i marmor af Jesper Neergaard, er fra 2007.
Der er 4 våbenskjolde på stolegavlene – 2 er fra 1555, der er kopier af nu forsvundne stolegavle tilhører rigskansler Axel Urne og hustru Anne Rosenspare.
De to fra 1888 tilhører Adam Wilhelm Knuth og fru Rosenørn Lehn.

Kirkens hjemmeside

Kirken, der antagelig har været indviet til Sankt Andreas, består af romansk kor og skib, gotisk vesttårn og på sydsiden et gravkapel for Knuthenborg, opført 1880, på nordsiden et materielhus med opgang til herskabsstol, opført 1883. Begge de sidste bygninger har afløst ældre våbenhuse. Den romanske kirke er ualmindelig stor og regelmæssig bygget af velformede granitkvadre, men uden sokkel og gesims. Koret har haft en præstedøri sydsiden og i hver langside to vindue, hvoraf de østligste er bevaret. Skibets sydportal er tilmuret 1851, og den interessante ydre omfatninger, efter først at have stået som kirkegårdsport, nu er anbragt ved vestdøren i tårnet. På portaalens granitfalse står en latinsk indskrift og ikke er tydet. Nordportalen er ganske enkel. Nordsiden af skibet har spor af tre romanske vinduer. Ved skibets sydøst hjørne er et skægget, velformet reliefhoved og derunder nær jorden en roset af koncentriskeringe kaldet 2Kong Hunses" hoved og navle. I den runde korbue ligger kragsten med usædvanlig fint huggede tovsnoninger. Koret vinduer er ændret flere gange, første gang allerede, inden indbygning af de to gotiske krydshvælv. Tårnet er opført af røde munkesten i munkeforbandt og har granitkvadre højt op i murværket. Tårnrummet har ottedelt hvælv.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne