Engestofte Kirke 

Slemminge-Fjelde-Våbensted-Engestofte Pastorat – Lolland Østre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Musse Herred – Maribo Amt

Engestofte Kirke er en lille gotisk kirke fra midten af det 15. årh. beliggende umiddelbart ved Maribo Sø og godset Engestofte. Tårnet med spir er fra 1660. Kirken var godskirke for stamhuset Engestofte og Ulriksdal indtil den i 1922 overgik til selveje. Fra 1570 anneks til Våbensted Kirke.
Våbenhuset er fra 1786, og var oprindeligt opført som gravkapel med våben og initialer af stamhusbesidder Jørgen Wichfeld. Ved kirkens istandsættelse i 1856 blev kapellet omdannet til våbenhus. Kirkens største attraktion er fløjaltertavlen fra omkring 1510 indkøbt til nonnernes kor i Birgittinerklosteret i Maribo fra Nordtyskland. Maria er tavlens midtpunkt - himmeldronningen med krone og scepter omgivet af en rosenkrans, hvor 5 af de 50 roser er erstattet af engle, der bærer symboler på Jesu sårmærker. Døbefont af gotlandsk kalksandsten fra 1200-tallet. Prædikestol fra 1856. Nyt orgel 1992. I våbenhuset er der opsat to mindetavler. Den ene over to af egnens beboere, der faldt ved Dybbøl i 1864, den anden over Monica Wichfeld, som døde i tysk fængsel den 27. februar 1945.

Kirkens hjemmeside

Kirken ligger mellem Engestofte gårds hovedbygning og avlsgården. Den består af en lille, gotisk langbygning med en tagrytter fra 1660 og et kapel på nordsiden fra 1786, der nu benyttes som våbenhus. På sydsiden har ligget et lille våbenhus af bindingsværk. Den gotiske kirke er bygget af munkesten i munkeforbandt på en kun delvis bevaret sokkel og har samtidige udvendige støttepiller. Koret danner i plan fem sider af en ottekant, i det nordside er en tilmuret præstedør, der er spidsbuet ligesom den falsede, tilmurede sydportal. Nordportalen er stadig i brug, men er omdannet, da det Wichfeldske kapel blev opført foran. De oprindelige vinduer har været lancetformede og højtsiddende, det nordvestlige er delvis bevaret. Det indre er dækket af samtidige krydshvælv med pærestavsprofilerede buer, men alt er dækket af stuk fra 1856. Nordkapellet, opført 1786 af Jørgen Wichfeld, som gravkapel og fik ind mod kirken en smedejernsdør med Wichfelds våben og monogram samt årstal. Da det, antageligt 1856, blev omdannet til våbenhus, blev der indsat en stor, indvendig lanterne. 1856 blev kirken hovedrestureret ved arkitekt J. Th. Zeltner.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne