Herritslev Kirke

Døllefjelde-Musse-Herritslev Pastorat - Lolland Østre Provsti - Lolland-Falsters Stift - Musse Herred - Maribo Amt

Kirken består af romansk kor og skib og gotisk tårn, alt af munkesten i munkeforbandt og er i dag rødkalket. På nordsiden har ligget et våbenhus. Den romanske kirkes skråkantsokkel er kun bevaret under korgavlen, gesimsen består af rundbuer, på skibets nordside dog af små rektangulære blændinger. Korgavlen har et tilmuret, romansk vindue, vinduerne i korets sidemure kan ikke mere spores. Skibets syddør er nu kun markeret ved en stor tærskelsten, norddøren står i et lille murfremspring, dens rundbuede åbning er tilmuret, men udvending ses flasene med hulkele og søjlestave. I det indre er den runde korbue flankeret af rundbuede sidealternicher. I gotiske tid er i koret indbygget et ottedelt hvælv, i skibet er noget senere og vistnok samtidig med tårnets opførelse indbygget to seksdelte hvælv. Tårnet har i understokværket en samtidig hvælving, tårnbuen ind mod skibet er udvidet 1650, mens vestdøren er fra 1866, da man gjorde tårnrummet til forhal. Tårnet har pyramidespir tækket med munketegl og vindfløj med 1746 og Chr. Rabens spejlmonogram.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne