Gedesby Kirke

Skelby-Gedesby Pastorat - Falster Provsti - Lolland-Falsters Stift - Falsters Sønder Herred - Maribo Amt

Kirken er et gotisk langhus af munkesten med meget spinkle mure og profileret sokkel; koret dannes af fem sider af en ottekant og har samtidige støttepiller. I dets østlige fag et tilmuret, spidsbuet vindue, i sydsiden en tilmuret præstedør. Allerede i gotisk tid tilmuredes skibets fladbuede norddør, der sidder i spidsbuet spejl og lavt fremspring. I gotisk tid tilbyggedes i vest underdelen af et tårn af munkesten, udvendigt ad samme bredder som skibet og med samtidigt trappehus, men tårnet blev aldrig fuldført. På dets mure rejstes senere et bræddeklædt klokketårn af tømmer med lanterne af barok form og spir. Dets vindfløj, hvori der står 1722 og Frederik d. IVs spejlmonogram, sidder nu på en tagrytter, der 1854 afløste det gamle trætårn. Kirken blev hovedrestureret 1854 (arkitelt O. M. Glagn), hborved den sydside ommuredes, murene forhøjedes og fik rundbuede støbejernsvinduer, et våbenhus af bindingsværk syd for skibet fra 1706 blev nedrevet, indgangen flyttet til vestsiden, og kirken fik træloft. 1884 nedreves muren mellem skib og tårnrum. Kirken er hvidkalket med tegltag, tagrytteren er rødmalet og spiret beklædt medspån.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

I Gedesby kirke står en barnekiste på loftet og venter på at få et barn med sig i graven. Barnet druknede under stormfloden i 1872, men blev aldrig fundet. I alt druknede 22 mennesker i Gedesby under stormfloden, og der blev fremstillet kister til dem alle. Men den lille pige var sporløst forsvundet.

visitdenmark.dk

 
Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne