Eskilstrup Kirke 

Ønslev-Eskilstrup Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Nørre Herred – Maribo Amt

Eskilstrup Kirke ligger nordvestligt i byen, ud mod lave engdrag ligger den rødkalkede kirke, der består af senromansk apsis, kor og skib med sengotiske tilbygninger, tårn i vest og våbenhus mod syd. I kor og tårnrum er der hvælvinger, mens skibet har fladt loft. På korets vægge er bevaret senromanske kalkmalerier med scener fra Jesu barndom. På det murede alterbord står en renæssancealtertavle fra 1617 med et maleri fra 1926: Forkyndelsen for hyrderne, af Stefan Viggo Pedersen. Døbefonten af kunstsandsten er fra 1872. Prædikestolen i bruskbarok er skåret 1639 af Jørgen Ringnis. I våbenhusets gavl sidder et solur af kalksten, vistnok fra 1727.

Kirkens hjemmeside

Kirken er en munkestensbygning bestående af senromansk apsis, kor og skib med gotisk tårn i vest og våbenhus i syd. De romanske dele har profileret sokkel og gesimser med tandsnit og savskifter. Den tresidede apsis har en stor rund blændingsbue på hver side. Af de rundbuede, falsede døre er den nordre tilmuret. I apsis tre oprindelige vinduer, det østre tilmuret, i skibet to blændede. Skibets vestgavl har i toppen en stor korsblænding. Apsishvælvet er oprindeligt. I gotisk tid fik koret et krydshvælv, og korbuen blev udvidet og gjort spids. Tårnet, med trappehus i syd, har hvælvet tårnrum og kamtakkede gavle med rige, stokværksdelte blændinger. Skibet har fladt loft. Kirke har høje trævinduer og er kalket lyserød med tegltag.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne