Falkerslev Kirke

Horbelev-Falkerslev Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Sønder Herred – Maribo Amt

Falkerslev Kirke ligger på et fladt terræn lidt nord for Falkerslev landsby. Den rødkalkede kirke, som består af romansk kor og skib med gotisk vesttårn og våbenhus fra 1862 ved tårnets vestende. Koret er bygget helt af kridtkvadre på en skråkantsokkel. Skibet er bygget af munkesten, vistnok lidt senere end koret. Tårnet er opført i sengotisk tid af munkesten og kampesten.
Altertavlen er et maleri fra 1845, Jesu dåb, af August Thomsen. Den tøndeformede døbefont af granit er romansk. Prædikestolen er skåret i 1640 af Jørgen Ringnis.

Kirkens hjemmeside

Kirken er en romansk bygning, hvis kor helt er opført af kridt med skråkantsokkel, og hvis skib er af munkesten med dobbelt skråkantsokkel. Skibets tilmurede norddør er mangefalset og rundbuet og står i et lavt fremspring. I koret to tilmurede vinduer, i hver af skibets langmure spores to vinduer. Skibets vestgavl er ved savskifter delt i fire trekanter, hvoraf den øverste i toppen har et lille hammerkors. I gotisk tid tilføjedes i vest et munkestentårn, hvis kamtakkede gavl har blændinger og brede savskiftebælter. I 1862 fik tårnet en vestlig forhal og i nyere tider trappehus i nord. Et våbenhus blev 1755-56 fornyet i bindingsværk. Kirken har flade bræddelofter og rundbuede støbejernsvinduer og er kalket lyserød med tegltag.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne