Gundslev Kirke

Torkilstrup-Lillebrænde-Gundslev Pastorat - Falster Provsti - Lolland-Falsters Stift - Falsters Nørre Herred - Maribo Amt

Kirken består af senromansk kor og skib, sengotisk tårn i vest, og våbenhus foran norddøren, alt af munkesten og kalket lyserød og har tegltag. Kor og skib har på sydsiden skråkantsokkel; korets gesims består af tandsnit under savskifte, skibets af en frise aftrappede tappeblændinger. I korets sydmur er en tilmuret, rundbuet præstedør; skibets rundbuede, falsede syddør er tilmuret, den åbne norddør er helt omdannet. I korets østgavl sidder en trekoblet, smiget, slankt spidsbuet vindue, blændet år 1721, i nordmuren et stærkt restaureret vindue, et andet spores i sydmuren. I skibets sydmur spores to vinduer, og over norddøren ses et indvendigt tilmuret, slankt spidsbuet vindue. I korets østgavl er rester af en meget stor, hammerkorsformet blænding, skibets vestgavl har spidsbueblændinger. Korets oprindelige tøndeformede bræddehvælving afløstes i sengotisk tid af et krydshvælv. Det ret lille tårn har hvælvet tårnrum og kamtakkede blændingsgavl, trappehuset i syd er senere tilbygget. I moderne tid udvidedes korbuen, og kirken fik rundbuede jernvinduer.

J.P. Trap/Danmarks Kirker

 

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne