Horbelev Kirke

Horbelev-Falkerslev Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Sønder Herred – Maribo Amt

Horbelev sogn på Nordøstfalster har landsdelens smukkeste sognegrænse. Med sin lange skovbeklædte kyststrækning mod øst til Østersøen udgør den tillige med fortidsmindeskoven Halskovvænge sognets største turistattraktion. Generalmajor Johan Frederik Classen, der i 1766 købte området ved det store krongodssalg, sikrede sig ved testamentarisk bestemmelse, at disse resurser blev opretholdt ved oprettelse af Det Classenske Fideicommis i 1791.
Horbelev Kirkes kampestens bygning med kvadrehugne sten ligger på en svag hævning nord for byen og anses for at være en af landsdelens ældste.
Kirken var i Generalmajor Classens eje fra 1779 - fra midten af 1800-tallet i fællesskab med andre grundejere og overgik til selveje i 1911.
Kirkerummets mest interessante inventarium er den sen-gotiske trefløjede altertavle fra ca. 1450, forestillende bl.a Maria med Jesusbarnet og Bebudelsen. Døbefonten fra 1400-tallet er udført af gotlandsk kalksten og dekoreret med relieffer, forestillende Skt. Margaretha, der sluges af dragen og derefter stiger op af dens bug ved korsets hjælp. Herved indgår hun i dåbssymbolikken med død og genfødsel ved korsets tegn. Alterbordets forside, predellaen, med de 3 malede symboler på Tro, Håb og Kærlighed fra ca 1630 er p.t. afdækket og påtænkes restaureret og virker med altertavlen fra samme tidsperiode som et smukt samlende centrum i det gamle kirkerum.

Kirkens hjemmeside

Kirken (viet Skt. Peder) er en romansk bygning med apsis, kor og skib, hvis meget høje mure er af kamp og kridt med kvadrehugne sten ved vinduer og hjørner. Apsiden har lisener og rundbuer og i øst et oprindeligt udvendigt noget omdannet vindue. I koret ses spor af to oprindelige vinduer og i skibet tre tilmurede; det vestligste mod syd, der står som blænding over våbenhusloftet, har østsmigen et indridset skibsbillede. I korets sydside spores en lille rundbuet præstedør; skibets syddør er omdannet, norddørens plads angives kun ved en tærskelsten. Apsiden har oprindeligt halkuppelhvælv, korbuen er høj og smal med profilerede kragbånd. I gotisk tid fik koret et krydshvælv, i syd rejstes et, senere ombygget, våbenhus og i vest et tårn af munkesten med trappehus i syd, hvælvet tårnrum og kamatakkede blændingsgavle. I sydmuren sidder fire råt tilhuggede hoveder, tre mandlige og et kvindligt, som sagnet har knyttet til folkevisen om hr. Truels' døtre. Kirken er hvidkalket med store nyere vinduer, skibet har fladt loft.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne