Idestrup Kirke

Idestrup Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Sønder Herred – Maribo Amt

Idestrup Kirke er en romansk kirke fra 12. århundrede, bygget af kampesten og munkesten og kalket hvid udvendig og indvendig. Tårnet er yngre end skib og kor. Der er plads til 300 mennesker i kirken, som har fladt kassetteloft.
Udsmykningen består af inventaret. På sydvæggen hænger et korbuekrucifiks fra ca. 1350, højgotisk. Altertavle og prædikestol er fra hhv. 1601 og 1598, højrenæssance. Alterbilledet forestiller Kristus i Emmaus, det er malet af A. Dorph i 1895. Døbefonten fra 1946 blev anskaffet efter en sogneindsamling, hvor man ville sætte et minde om krigens afslutning. Kirkens oprindelige døbefont kan ses på Falsters Minder.
Kirken er omgivet af et kløvet kampestensdige. På kirkegården ses et stort monumentalt gravsted for Edvard Tesdorph og hans familie. Desuden er der gravsted for Magnus Grell, som var den første valgmenighedspræst for valgmenigheden på Lolland-Falster og for Rasmus Clausen, som var med til at stifte Lolland-Falsters Folketidende.
Idestrup Kirke blev i 1486 foræret af kong Hans til Helligåndskapellet i Nykøbing F. Efter reformationen blev kirken lagt ind under klosteret i Nykøbing F., og denne forbindelse blev først løst i 1950, da Idestrup Kirke gik over til selveje.

Kirkens hjemmeside

Kirken (viet Skt. Jørgen) er en anselig, romansk bygning med kor og skib af kamp og munkesten. Syddøren er tilmuret, norddøren udvidet. I korets østgavl er et trekoblet, rundbuet, nu blændet vindue, delvis ødelagt af en omkring år 1850 indhugget præstedør. Den meget brede, falsede korbue hviler på halvsøjler med trapezkapitæler, mindene om Maglebrændes. I gotisk tid rejstes i vest et svært tårn af munkesten med smal spids tårnbue; dets øverste del er nymuret, i vindfløjen står 1725 og Frederik d.IVs monogram. I 1876 blev kirken restaureret ved J. D. Herholt; et våbenhus foran norddøren, blev næsten helt nyopført, kirken fik store, rundbuede vinduer, nye bjælkelofter og blev udvendigt pudset og kalket. Kirken har tegltag.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne