Karleby Kirke

Karleby-Horreby-Sønder Alslev Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Sønder Herred – Maribo Amt

Kirken, der hørte under Det classenske Fideicommis indtil 1855, er sandsynligvis bygget i 1200-tallet, da den afløste en ældre trækirke. Ved restaureringen i 1981 fandt man kun enkelte stolpehuller, som man mener må stamme fra denne tidligere kirke. Tagrytteren på vestgavlen er en tømmerkonstruktion fra 1855. Den har rundbuede glamhuller og stærkt svejfet spir. I vindfløjen står I.f.C. for Johan Frederik Classen. Våbenhuset er opført i 1863.

Kirkens hjemmeside

Kirken (muligvis viet til Skt. Jørgen eller Skt. Morten) er en senromansk munkestensbygning, bestående af kor og skib, der har lisener på langsidernes hjørner. I korgavlen et lancetformet, smiget vindue med aftrappet sålbænk. Spor af oprindelige vinduer ses over alle de nuværende. I korets syd mur, en lav, spidsbuet, falset, nu tilmuret præstedør i fremspring med to spidsbuede blændinger. Skibet syd dør er omdannet, den tilmurede, spidsbuede, mangefalsede norddør, sidder i et delvis borthugget fremspring. Koret østgavl har spidsbuede blændinger. I 1855 opførtes på skibets vestgavl en tagrytter med spåntækt spir. I nyere tid opførtes i syd et våbenhus af munkesten og små gule mursten og har afløst et ældre. Kirken er hvidkalket og har bræddeloft og nyere spidsbuede jernvinduer.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne