Aastrup Kirke

Aastrup Pastorat - Falster Provsti - Lolland-Falsters Stift - Falsters Sønder Herred - Maribo Amt

Kirken (muligvis viet til Skt. Anna), der ligger på en høj bakke, består af romansk kor og skib, gotisk tårn i vest og våbenhus i syd alt af munkesten. Koret har dobbelt, skibet enkelt skråkantsokkel; både kor og skib har rundbuefriser. I korets sydside en tilmuret, falset, rundbuet præstedør i lille fremspring; skibets syddør er omdannet, den falsede, rundbuede norddør er ødelagt af et nyere vindue. I koret to blændede, oprindelige vinduer, hvoraf det østre har en rundstav fra sålbænk til sokkel; i skibetet sydmur tre tilmurede vinduer, i nordmuren ses over hvælvene toppen af et vindue, der udvendigt dækkes af en støttepille. Korets østgavl har tandsnit og savskifter langs taglinierne, skibets østgavl har savskifter og to mandshoveder i relief, dets vestgavl deles af savskifter i fire trekanter. Indvendig i koret nordvæg en niche delt af en lille kridtstensøjle; korbuen har rester af profilerede kragbånd. I slutningen af 1400-tallet forhøjes skibets langmure, det fik to krydshvælv, og udvendig på nordsiden rejstes støttepiller. Tårnet er af samme bredde som skibet, dets kamtakkede gavle har en rig, stokværksdelt blændingsdekoration. I nyere tid fik tårnet et trappehus i syd, mellem dette og våbenhuset byggedes et materielhus og kirken fik store rundbuede støbejernsvinduer. Kirken er kalket lyserød og har tegltag. Koret har bræddeloft fra 1741.

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne