Askø Kirke

Bandholm-Askø Pastorat – Maribo Domprovsti – Lolland-Falsters Stift – Fuglse Herred – Maribo Amt

Askø Kirke er en lille meget charmerende hvidkalket kirke med et sengotisk kor og skib samt et lidt yngre tårn. Våbenhuset er blevet fornyet her i moderne tid.
Både kor, skib og tårn er bygget af røde munkesten i munkeforbandt. Den trefløjede altertavle med udskårne figurer er også sengotisk og døbefonten af træ er fra 1856. Prædikestolen er fra renæssancen. Desuden er det et Kirkeskib fra 1867 som forestiller orlogsfregatten "Askø Enighed" og et dåbsfad fra 1722.
Orglet er nyt fra 1992 og bygget af Albert E. Lang.
Kirken ligger syd for Askø by og uden huse i nærheden men på grund af beplantning kan den ikke ses fra byen. Kirkegården er omkranset af et gammelt stendige hvor der også vokser planter på.

Kirkens hjemmeside

Kirken er en lille hvidkalket bygning bestående af sengotisk kor og skib, et lidt yngre tårn i vest samt et i moderne tid fornyet våbenhus i nord. Kor skib og tårn er bygget af røde munkesten i munkeforbandt over kampestenssyld. Gesimserne består af simple udkragninger. Skibets syddør er tilmuret og ødelagt af et vindue, den oprindelige norddør er ændret. Kor og skib har gavlkamme med fod og toptinder, tårnet takkede blændingsgavle. På kor og tårn ligger gamle munketagsten. I koret er indbygget en lille kryddshvælving, skibet har bjælkeloft. Sengotisk trefløjet altertavle med udskårne figurer (Sankt Nicolaus og apostlene).

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne