Femø Kirke

Birket-Femø Pastorat - Lolland Vestre Provsti - Lolland-Falsters Stift - Fuglse Herred - Maribo Amt

Kirken, viet til Sankt Nicolaus, består af sengotisk kor og skib fra omkring år 1500 opført af kløvet kamp og røde munkesten. På reformationstiden er tilføjet et tårn i vest og et våbenhus i syd, begge i munkesten i munkeforbandt. Nogle 1940 fremgravede kampestensfundamenter tyder på, at kirken fra begyndelsen har været planlagt ca. 3 meter større på hvert led. Hele kirken er opført på kampestenssyld og uden sokkel. Den simple udkragede gesims er gammel på skibet, mens koret havde sugfjæl indtil 1880. En fladbuet præstedør i korets sydside er tilmuret; skibets snævre, spidsbuede syddør er i brug, mens norddøren er tilmuret. De oprindelige vinduer kendes ikke. Den blændingsprydede korgavl er ommuret 1723. Skibet vestgavl med fem højblændinger, ses i tårnet. Dette har i syd et trappehus, som 1892 har afløst et ældre af bindingsværk Det teglhængte pyramidespir er ombygget 1866. I kor og skib er kort efter opførelsen indbygget tre krydshvælvinger. Tårnrummet er overhvælvet fra begyndelsen.

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne