Fejø Kirke

Fejø Pastorat - 
Lolland Vestre Provsti - Lolland-Falsters Stift - Fuglse Herred - Maribo Amt

Kirken, viet Sankt Nicolaus, som er smukt beliggende ved stranden, er en hvidkalket munkestensbygning bestående af kot, og skib fra senromansk tid samt gotisk våbenhus i syd, og i vest et tårn med trappehus i syd, og teglhængt pyramidespir. Kor og skib er opført på kampestenssyld og har simpel afrundet sokkel, hjørnelisender og gesimser med buefrise (koret) og trappefrise (skibet). Koret, som er bygget først, har i syd en rundbuet, falset præstedør i aftrappet portalfremspring og i gavlen tre slanke spidsbuede vinduer. Skibets oprindelige rundbuede døre sidder i retkantede fremspring, den nordre er tilmuret og den søndre er ændret i nyere tid. Af de blødt spidsbuede vinduer er et oprindeligt, mens de øvrige er kopier herefter. Skibets blændingsprydede vestgavl ses i tårnet. I koret er indbygget en gotisk krydshvælving, skib og tårnrum har fladt bjælkeloft.

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne