Bandholm Kirke

Bandholm-Askø Pastorat – Maribo Domprovsti – Lolland-Falsters Stift – Fuglse Herred – Maribo Amt

Bandholm Kirke er en anselig bygning og en korskirke bestående af skib og kor med lige afslutning, dertil et firkantet tårn med gavle og kegledannet spir med vest og et våbenhus i den nordre korsfløj. Kirken er opført i røde mursten i perioden 1873-1874 efter tegning af H. Sibbern. Kirken rummer siddepladser til 350 kirkegængere. I stedet for altertavle er der i korvæggens vinduer anbragt glasmalerier hvoraf det midterste forestiller Nadverens Indstiftelse
Kirken ligger i den vestlige udkant af landsbyen og har direkte kontakt til landskabet mod vest og velvist mod nord. Kirken ligger ud til vejen ved et vejkryds. Bebyggelsen i området er af blandet karakter og der er ikke nogen tydelig arkitektonisk sammen hæng mellem kirke og bebyggelse. Indgangen til kirkegården vender sig mod landsbyen og signalerer dermed en tilknytning.
Bandholm Kirke har en megen smuk beliggenhed med en fantastisk udsigt over det lave naturområde med mange gravhøje mod vest og Smålandshavet mod nord hvor man kan skimte Askø.

Kirkens hjemmeside

Kirken, der er en anselig bygning, er en korskirke og består af skib, kor med lige afslutning, firkantet tårn med gavle og kegledannet spir mod vest, og våbenhus i den nordre korsfløj. Den er opført 1872-74 efter tegninger af arkitekt H. Sibbern af røde mursten i lighed med Sankt Jacobskirken i København. Alteret er en trækonstruktion, betrukket med røde stof med guldtrådskant og kors. 3 vinduer i østgavlen har glasmalerier skænket af grev Knuth.

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne