Gloslunde Kirke

Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Gloslunde Kirke er sandsynligvis bygget mellem 1200 og 1250.
Den består af romansk kor og skib - med våbenhus og sakristi (præsteværelse) fra gotisk tid. Plankeloftet fra romansk tid blev i gotisk tid erstattet af to stjernehvælv i skibet og krydshvælv i koret. Kirken er opført i munkesten og hvidkalket.
Særlig murværket i gavlen viser bygmesterens færdigheder.
Går man om bag kirken og studerer murværket i bl. a. korets gavl, finder man en leg med skifter og mønstre i det gamle murværk, karakteristisk for det lollandske kirkebyggeri fra denne periode (1200-tallet).
Ser man godt efter, kan man få øje på et ansigt øverst oppe. Hver morgen ser det i retning af solens opgang - som et symbol på Kristi genkomst!
Omkring 1430 fældede man det tømmer, som umiddelbart efter blev brugt til at opføre klokkestablen ved Gloslunde Kirke. I 1765 var det blevet nødvendigt med en mindre reparation og klokkerne blev skiftet engang i 1820'erne.
I 1400-tallet var man gået grundigt til værks - der var lagt syldsten i bygningens grundrids og under midterstolpen, kaldet kongen - og en solid tømmerkonstruktion af egetræ var sat op og udvendigt monteret med spånbeklædning.
Blot var der i tidens løb sket det, at kirkegården af naturlige årsager havde hævet sig siden 1400-tallet og svækket fodremmen og det nederste af stolperne, som efterhånden var kommet til at stå i niveau med jordoverfladen.
Stillet over for den kendsgerning, at klokkestablen truede med at vælte, såfremt man ikke gjorde noget inden for en overskuelig tid, besluttede menighedsrådet i 2001 at renovere klokkestablen. Man fik professionel bistand fra arkitekt Peter Bering til istandsættelsen og ansøgte diverse fonde.
I januar 2003 blev klokkestablen genindviet. I våbenhuset kan man se en udstilling af de forskellig faser i restaureringsarbejdet.
Altertavle fra 1872, afløste en ældre katekismusaltertavle.
I våbenhuset er den tidligere altertavle anbragt. Det er en såkaldt katekismusaltertavle fra 1581 med skriftsteder i felterne.
Efter reformationen, hvor en masse katolske altre blev taget ned, anskaffede en lang række kirker en altertavle uden billeder - men med tekst fra Luthers katekismus. Nogle steder malede man senere i nogle af felterne billeder (Landet kirke og Visseltofta Kyrka i Skåne, f. eks.). Andre steder - som i Gloslunde - kassererede man den og fik en anden - med billede! Den nuværende altertavle har billede malt af Frederik Christian Lund (1826-1902)
Billedet forestiller Kristus i Getsemane Have. Rammen er nygotisk og fra 1872.

Kirkens hjemmeside

Den hvidkalkede, kullede kirke består af romanske kor og skib, gotisk våbenhus og sakristi alt af tegl. Den romanske bygning, kor og skib, har hjørnelisener over dobbeltskråkantsokkel. Koret har rudefrise på binderkonsoller og skibet buefrise. På korgavlen er der over to små tilmurede, romanske vinduer en frise af krydsende rundbuer og derover i gavltrekanten savskifter og stående zigzag samt øverst et bredt ligearmet blændingskors. Nordsiden har et tilmuret oprindeligt vindue. Skibets sydportal er omdannet. Den har stået i et svagt markeret fremspring med skrå afdækning. Nordportalen, hvis fremspring er afhugget, er foroven ødelagt af et vindue fra 1692. Gavltrekanten mod vest er ommuret 1857. Skibets oprindelige loft har været bræddeklædt med stor omløbende hulkel, hvis skråkonsoller endnu ses med de storhovede søm, der har båret bræderne, et forhold der kan iagttages ved flere af egnens kirker. I sengotisk tid er der indbygget hvælv, i koret et krydshvælv, i skibet to fag stjernehvælv, og våbenhuset mod syd og sakristiet ved korets nordside tilføjedes. Sakristiet har gavl med tre spidsbueblændinger og et samtidigt krydshvælv. I dets gavl er 1692, indsat en firkantet barokdør. Den senmiddelalderlige klokkestabel ved kirkens nordvestlige hjørne er en anselig tømmerkonstruktion af eg med bræddeklædning under fyrrespån.

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne