Arninge Kirke

Kappel-Vestenskov-Arninge Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Arninge Kirke var oprindelig herredskirke i det, der dengang hed Arninge herred. Den regnes derfor for en af de ældste på egnen, bygget af teglsten i 1200-tallet. Kirken var i katolsk tid indviet til Jomfru Maria, og altertavlen var da også oprindelig et Mariabillede. Da den nuværende altertavle blev sat op i 1644, blev Mariatavlen flyttet over på korvæggen, hvor den hang, til den blev fjernet. Den nuværende altertavle er i bruskbarok og skåret af Henrik Werner, som også er mester for altertavlen i Maribo Domkirke. Døbefonten i træ menes at stamme fra Henrik Werners værksted. Dåbsfadet er fra omkr. 1575 og er et sydtysk arbjede med en bebudelsesscene og to rækker springende hjorte. Krucifikset på korvæggen blev fundet på loftet under den sidste store restaurering i 1937. Det stammer fra omkring 1300, dog er korstræet af nyere dato. Omkring issen ses spor af den forsvundne tornekrone. Prædikestolen er i høj-renæssance fra omkring 1605, typen kendes fra mange kirker i stiftet. Pengeblokken ved indgangen er jernbunden eg fra 1700-tallet. På den lille pengebøsse står der: "Gjører vel imod de arme, så skal Gud sig over jer forbarme. De fattiges bøsse udi Arninge sogn 1709". Præstetavlen fra 1872 rummer navnene på alle præster efter reformationen. Den første, Ole Grubbe, var en ven af Martin Luther. Ved Arninge Kirke står et af de for egnen karakteristiske tømrede klokkehuse. Klokkehuset eller klokkestabelen stammer fra middelalderen. Det er en stolpekonstruktion af kraftigt egetømmer, som udvendigt er beklædt med brædder. Den nederste del er nu indrettet til kapel. De to klokker - den ene er fra 1645, støbt af Michel Westfael, Rostock, den anden er fra 1728, støbt af Laurentius Strahlborn, Lybæk - er automatiserede.

Kirkens hjemmeside

Den kullede kirke, viet til Jomfru Maria, består af senromansk apsis, kor og skib samt gotisk våbenhus, alt af tegl. Den senromanske bygning har skråkantsokkel, i skibets sydmur, senere erstattet af kampestensyld, og på apsis er der en forvitret gesims med tre udkragninger. Koret har i syd en rundbuet, falset præstedør, og skibets mangefalset sydportal står i et fremspring, hvis forhuggede top har været tagformet. Nordportalen spores tilmuret i et svagt fremspring, og en tilsvarende vestprotal er forstyrret af et moderne vindue. Af de oprindelige vinduer er et spidsbuet, smiget bevaret i i apsis, og i korets nordmur ses to højtsiddede tilmuret. I skibet er der mod syd over våbenhustaget to vinduer, og midt i nordmuren står et bevaret som luge, mens et andet øst derfor kun skimtes. De oprindelige lofter i kor og skib har haft skråknægte ved langmurerne ligesom i Gloslunde. I gotisk tid er der indbygget tre fag krydshvælv i skib og kor, og mod syd er der tilføjet et våbenhus. Apsidens halvkuppelhvælv er moderne. Ved kirken står en senmiddelalderlig klokkestabel, hvis nederste stokværk er indrettet som kapel.


J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne