Herredskirke Kirke

Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat - Lolland Vestre Provsti - Lolland-Falsters Stift - Lollands Nørre Herred - Maribo Amt

Kirken, der muligvis har sit navn efter herredtinget, ligesom de af Christian IV ophævede præstekalenter for Nørre herred holdtes her, består af tårn i vest, skib med våbenhus mod syd samt kor med flad altervæg. Af tydligere spor i murværket ses det , at koret er ældre end skibet og dette atter ældre en tårnet; i disse tre bygningsdele er dog alle fra romansk og senromansktid opført i den gængse teglstensstil fra begyndelsen af 1200-tallet. Korets østgavl har profileret sokkel, ellers forsvundet fra den øvrige bygning. I dettes sydmur en præstedør, synlig som niche i det ydre; desuden spor af tilmuret vindue i øst og nord. Skibet har rigt profileret dør syddør, nu tilmuret; norddøren kan skimtes, dog delvist opslugt af nyere vindue. På hver af skibets sidemure har der været to rundbuede vinduer, hvoraf kun det vestligste på hver side kan spores. Den søndre sidemur har rundbuefrise, ingen hjørnelisener. Af det senromanske tårn er underste af stokværket bevaret; det har hjørnelisener med spær- og trappefriser; på vestsidden en portal, kronet af tvillingblænding, som i Skovlænge, kirkens hovedindgang. Klokkestokværket er senere ombygget. Våbenhuset, nu kapel, er formentlig fra renæssancen; gavlen er nymuret 1932. I gotisk tid indbyggedes hvælvinger i hele kirken.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne