Branderslev Kirke

Sandby-Branderslev Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Nørre Herred – Maribo Amt

Branderslev Kirke er ensomt beliggende og er en hvidkalket teglhængt kirke bestående af skib, smallere kor med halvrundet apsis. Våbenhuset ligger i syd og der er et ryttertårn med pyramidetag over vestgavlen. Kirkens skib, kor og apsis er opført i senromansk tid (ca. 1200-1275) af røde teglsten.
Branderslev kirke ligger nordvest for landsbyen Branderslev og er fri fra al bebyggelse med undtagelse af et enkelt hus lige syd for kirken. Fra landsbyen er kirken ikke synlig og opleves derfor som en kirke der henvender sig til det åbne landskab og ikke til landsbyen. Fra kirkegården er der frit udsyn til alle fire verdenshjørner og man kan se til Købelev, Sandby, Nakskov og Horslunde kirker samt Herredskirken lige nordøst for Branderslev Kirke.
Det nuværende bindingsværkstårn blev opført i 1744. Altertavlen er i tidlig barokstil fra ca. 1650. I skibets vestside er 'skammekrogen' fra gammel tid, hvor byens gravide ugifte piger blev sat til skue.

Kirkens hjemmeside

Den hvidkalkede, teglehængte kirke, der ligger ensomt uden anden bebyggelse i sognets nordøstlige hjørne, består af skib, smallere kor med halvrund apsis, våbenhus i syd og et ryttertårn med pyramidetag over vestgavlen. Dens kerne, skib og kor og apsis er opført i senromansk tid af røde teglsten. En let profileret sokkel løber rundt om hele bygningen; der er ingen hjørnelisener. Alle spor af romanske vinduer er udslettet. I korets sydmur ses en rundbuet præstedør, tilmuret i ny tid. Begge skibets døre er delvis bevaret, syddøren, som dækkes af våbenhuset, har kantprofiler, men er senere omdannet, Norddøren er tilmuret. Under tagskægget løber svagt fremspringende rundbuefriser. Gavlene er glatte med små top- og fodtinder. I sen middelalder påbegyndtes et tårn foran skibets syddør; dets øvre partier skal være nedrevet 1744, underste stokværk, der endnu er bevaret som våbenhus. Rytterspiret af egebindingsværk fra midten af 1700-tallet, har afløst det murede tårn; i vindfløjen ses nu årstallet 1865. Kirkens indre er fladloftet, i koret med kraftig barokkantning fra 1700-tallet, i skibet med enklere profilering fra 1800-tallet.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne