Vilstrup Kirke

Halk-Grarup-Vilstrup Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Haderslev Herred – Haderslev Amt

Vilstrup Kirke er en stor hvidkalket og blytækt kirke, der i dag fremstår som en korskirke. Det oprindeligt romanske skib har fået fire gotiske tilføjelser: Kor i øst, korsarme i nord og syd og et tårn i vest. Samtidig med udvidelsen i 1400-tallet blev kirkeskibet forsynet med krydshvælvinger. Tårnet har et blytækt løgspir fra en ombygning omkring 1748, efter at tårnet i 1680 var blevet ramt af et lyn og brændte. Senere er tilføjet et våbenhus og et sakristi.
Kirkens indre fremtræder i dag som et resultat af en hovedrestaurering i 1939-40. Den nuværende altertavle er fra 1939-40 i en barokefterligning tegnet af Lønborg-Jensen, der stod for restaureringen. I felterne sidder fem billeder udført i 1803 fra den gamle altertavle.
Den romanske granitdøbefont er af samme type, som flere andre på egnen, og en romansk kvadersten har et båd med styreåre som motiv, og er flyttet ind over døren til sakristiet.
Prædikestolen er et markant barokarbejde fra 1680-erne, og den har en lydhimmel fra samme tid. Orgelet har bevaret sin empire-facade fra 1803. Et korbuekrucifiks fra er fra slutningen af 1400-tallet, og et processionskrucifiks er fra ca. 1325.
Et epitafium over Erich Raffuen er fra 1647 og restaureret flere gange. Et maleri med en familie knælende foran den korsfæstede er fra 1713, men det er svært at læse navnene.

Haderslev Domprovsti

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne