Årø Kirke

Øsby Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Haderslev Herred – Haderslev Amt

Kirken er bygget i røde teglsten i 1906. Den består af skib med blyklædt spir til klokken, samt kor, sakristi og ligkapel. Kirken har farvede vinduer i blyglas; mod øst, over alteret, et rundt vindue med den opstandne Kristus, der velsigner. Indvendig har kirken tøndehvælv af træ og hvide vægge. Nymalet i 1996. Navnet Julekirken kommer af at kirken blev taget i brug juleaften og officielt indviet 30. december 1906. Jorden til kirken og kirkegården blev skænket af gdr. Christian Martensen. Hans eneste betingelse var at han selv skulle begraves til højre for indgangen til kirkegården og hans bedste ven til venstre for indgangen. Over prædikestolen hænger en mindetavle over 10 faldne unge mænd fra Aarø, faldet som tyske soldater i 1. verdenskrig i Frankrig, Rumænien og Rusland. Alterbordet er fra 1976 og af morbærtræ, som stammer fra Rørhavegård. Kirkeskibet er en 3 mastet bark med navnet "Maria". Kirken er restaureret i 1996, hvor den blev malet i adventsfarver, og i 2009 modtog kirken arv fra gdr. Hans Have, Christian Martensens barnebarn, arven er brugt til et nyt antependium, vævet af Hanne Wedel og et nedhæng på prædikestolen, tegnet af Erik Heide og håndbroderet. Alterbord af morbærtræ fra 1976. På bordet et krucifiks af træ fra 1906, 128 cm højt, med den korsfæstede Jesus. Støbt døbefont fra 1906 med messingfad. Prædikestol fra 1906, på muret sokkel, bygget op af 2 træpaneler med fyldninger. Orgel, 6 stemmer, købt brugt i 1985. Ny belysning ved den indvendige restaurering i 1996. Kirkeskib fra 1908, ophængt i smedejernsstativ. Kollektbøsse fra 1993, udført af snedkermester Thielsen.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne