Annisse Kirke

Ramløse-Annisse Pastorat - Frederiksværk Provsti - Helsingør Stift - Holbo Herred - Frederiksborg Amt

Annisse Kirke ligger meget smukt højt på en banke ved et næs der skyder sig ud i Arresø. Den hvidkalkede kirke blev nævnt første gang omkring 1175 i et mageskifte mellem biskop Absalon og Æbelholt kloster. Efter reformationen blev kirken anneks til Ramløse med Annissegård som anneksgård.Som ved alle gamle kirker knytter sig sagn til stedet.Et fortæller, at kirken skulle have stået på ?Thomsebakken?, men blev forstyrret af trolde og måtte flyttes. Kirken består af en romansk kampestensbygning med granithjørner. Skib og kor går tilbage til omkring år 1080. De oprindelige romanske vinduer, der var bygget af myremalm ændres allerede i senromansk tid. De nye vinduer bygges af kridtsten og munkesten. Hvælvene i kor og skib er fra 1350-1450, ligesom den spidse korbue. En gotisk forlængelse af koret fandt sted år 1400-1450. Resterne af et middelalderligt gulv med glaserede fliser er bevaret i koret. Kirkens norddør er blændet mens syddøren som er bygget af blokke af myremalm stadig bruges. Det stærkt ombygget tårns nederste del er de oprindelige kampesten mens den øvrige del er af munkesten. Tårnet har angiveligt været ombygget omkring år 1700, idet Christian den Femtes monogram i jern samt årstallet 1699 ses øverst oppe på sydsiden af tårnet. Våbenhuset er en enkel sengotisk munkestensbygning hvis blændingsgavl har fem rundbuede højblændinger under kamtakkerne. Hvælvene i kor og skib er fra 1350-1450, ligesom den spidse korbue. En gotisk forlængelse af koret fandt sted år 1400-1450. Resterne af et middelalderligt gulv med glaserede fliser er bevaret i koret. På tårnets nord- og vestside findes bogstaverne A og V. Sagnet fortæller, at de skyldes fru Ane Villumsdatter, Hovgårdens sidste frue, som skulle have rejst kirken. Bogstaverne står dog snarere for Anne Vind, gift med lensmanden på Kronborg, som ca. 1650 foretog en genopbygning af tårnet. Chr. 5s initialer samt bogstaverne O K for Otto Krabbe og H B for biskop Henrik Bornemann stammer fra en restaurering udført 1699. I vor tid er kirken restaureret 1967 under ledelse af arkitekt Jan Gehl.

Kilde:Kirkens hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne