Glostrup Kirke

Glostrup Pastorat – Glostrup Provsti – Helsingør Stift – Smørum Herred – Københavns Amt

Glostrup Kirke har siden den blev bygget i det 12. århundrede gennemgået flere ombygninger. Den største fandt sted fra afslutningen af 1400-tallet til o. 1530, hvor skibet forlængedes mod øst, og tårnet med trappehus rejstes mod vest. 1873-74 opførtes våbenhuset og langhuset blev skalmuret. Under den store ombygning blev kirkens indre rum forsynet med krydshvælv, hvoraf to blev spændt over den oprindelige, romanske kerne, to over kirkens nye østforlængelse og eet over det rum mod vest, som dannes af tårnets nederste del. Som kirken fremstår i dag, er det som en gotisk enhedskirke, hvor skib og kor er under samme tag med samme højde og bredde. I kirkens tårn er ophængt to klokker begge med indstøbte skriftbånd, hvoraf det fremgår af hvem og hvornår, de blev støbt. Den ældste er støbt af klokkestøber Laurids Madsen, København i 1558. Den yngste klokke er en genbrugsklokke, idet den af en oprindelig fra 1708 er omstøbt hos Gamst og Lund, København i 1848.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne