Gurre Kirke

 

Tikøb-Gurre Pastorat - Helsingør Domprovsti -Helsingør Stift - Lynge-Kronborg Herred – Frederiksborg Amt

Gurre Kirke ( Skt Jacobs Kirke) på en høj skovklædt brink (spidsbjerg bakke) i Nyrup Hegn, er opført 1917-18 (indviet 9/6) af arkitet Carl Brummer og har kostet 62000 kr, hvoraf staten har tilskudt 30000 kr. Den er af mursten på markstenssokkel; facaderne er pudsede og hvitede. Det indre hvidkalket. Prædikestolen er muret, pudset og let dekoreret. I kirken er ti oliemalerier med motiver fra lidelseshistorien; et af dem, i en gammel og forgyldt og rigt udskåret ramme, tjener som altertavle. Døbefont efter tegning af Carl Brummer. Den brink, hvorpå kirken ligger, er anlagt i terrasser med trapper og benyttes som kirkegård.


J. P. Trap

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne