Skovlunde Kirke

 

Skovlunde Pastorat - Ballerup-Furesø Provsti - Helsingør Stift - Smørum Herred - Københavns Amt

Skovlunde Kirke er bygget på en smal grund mellem S-banen og Lundebjerggårdsvej. En dag i 1952 sad Ane Marie Frederiksen og strikkede håndklæder. Hun fik besøg af sognepræsten, der spurgte, hvad de skulle bruges til? "De skal bruges til en basar, så vi kan få en kirke i Skovlunde", svarede hun. Her begynder Skovlunde Kirkes, og Skovlunde sogns historie. Siden har der hvert år været afholdt basar, og ikke alene af behov for penge, men fordi det er blevet en sognedag, hvor sognets beboere giver tilkende, at det er deres kirke. I 1952 var der ca. 4.000 beboere i Skovlunde. I 2012 er det forøget til ca. 13.000. I 1952 begyndte man at holde regelmæssige gudstjenester på Skovlunde skole. Den 20. december 1959 indviedes vandrekirken, der lå cirka dér, hvor den store sten på Skovlunde Torv nu ligger.1. august 1961 blev Skovlunde et selvstændigt sogn med eget menighedsråd og egne kirkebøger.I 1963 blev den første menighedsbørnehave åbnet.I 1966 blev den første præstebolig taget i brug, og samme år åbnede den anden menighedsbørnehave.Grundpillerne for Skovlunde sogn blev skabt. Der var undervisning af konfirmander, søndagsskoler, mødevirksomhed af forskellig art, og folk tog bolig i Skovlunde og fik deres børn døbt. Der var gudstjeneste hver helligdag, og i 3-4 år døbtes i gennemsnit ca. 400 pr. år. Spørger man dem i dag, vil mange svare, at det er vort sogn, vor kirke, her blev vi velsignet af Gud, her hører vi til. I disse år forberedte man bygningen af en ny kirke, og den 14. maj 1969 blev det første spadestik taget. Den 20. december samme år blev grundstenen nedlagt. Grundstenen blev lagt i muren mellem kirkerummet og våbenhuset. I forbindelse med grundstensnedlæggelsen blev der indmuret en granitkvadre udhugget fra Ballerup kirkes 800-årige sokkel, som en hilsen fra moderkirken. Menighedsrådet, der var bygherre, havde bedt arkitekt M.A.A. Aage Porsbo om at tegne kirken. Arkitekten havde frie hænder bortset fra to områder. Menighedsrådet ønskede et kirkerum, der ikke kunne sammenlægges med andre lokaler, et egentligt kirkerum, og man ønskede bænke og ikke stole i kirkerummet. Den 21. maj, pinsedag, 1972 blev Skovlunde Kirke indviet. Kirkens arkitekt sagde ved indvielsen: "Da menigheden indledte gudstjenesten med at synge "I al sin glans nu stråler solen", da følte jeg, at kirken blev indviet, taget i brug". Siden har Skovlunde Kirke været stedet, hvor sognets beboere mødtes, i mange forskellige aktiviteter. Man taler om, at i Skovlunde Kirkecenter har både forsamlingshuset og missionshuset fået plads. Det skønnes, at ca. 1.500 mennesker hver uge benytter Skovlunde Kirkecenter. Kirken er bygget op om trekanter, hvilket kommer til udtryk i arkitekturen og i en del af inventaret. Alt kirkens inventar er tegnet af arkitekt M.A.A. Aage Porsbo. Kirkerummet udgør et stort åbent rum, som deles i to funktionsområder af en lav trappe i hele kirkens bredde. Øst for trappen er alteret centralt placeret. Til højre for alteret findes døbefonten og til venstre prædikestolen. Prædikestol, alter og døbefont er opbygget af mursten. Kirkens loftbelysning er udført af Kemp og Lauritsen.
Sydvæggen består af syv smalle vinduespartier i fuld højde fra gulv til loft og udgør en kollonade, der åbner kirkerummet ud mod Lundebjerggårdsvej. Nærmest indgangen i vestsiden findes orgelet. I kirkerummet er der opstillet to bænkerækker på hver sin side af midtergangen. Der er plads til ca. 230 kirkegængere. Ved særlige lejligheder kan der ved opstilling af ekstra stole sidde knap 400 i kirken. Kirken har 4 klokker, der er støbt hos N.V. Eijsbouts i Holland og leveret gennem De Smitske Jernstøberier NS, Ålborg. Den store klokke har følgende inskription: "Jeg kalder i sorg, jeg kalder i glæde, jeg kalder og siger: Gud er tilstede." De tre mindste klokker har hver sin inskription, henholdsvis: "Tro", "håb" og "kærlighed". Klokkerne blev taget i brug ved indvielsen Pinsedag 1972. Klokkerne styres af et automatisk ringeanlæg.

 

Kirken hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne