Tibirke Kirke

 

Vejby-Tibirke Pastorat - Frederiksværk Provsti - Helsingør Stift - Holbo Herred -Frederiksborg Amt

 

Den første stenkirke har sandsynligvis været placeret på et gammelt hedensk offersted med en hellig kilde, hvor man har dyrket guden Ti eller Tyr.Herfra stammer muligvis stednavnet Tisvilde, som måske betyder Tyrs- eller Ti's væld. Måske har der også ligget en offerlund, hvad navnet Ti-birke kunne tyde på. Oldtidsvejen, hvoraf der findes rester i Ellemosen syd-øst for kirken, har muligvis været valfartsvej til offerstedet og helligkilden. Tibirke Kirke er antagelig bygget omkring 1120-1130 som en lille romansk kampestenskirke bestående af kirkens nuværende andet og tredie fag samt et lille kor med apsis. I sidste halvdel af 1300-tallet er den lille kampestenskirke blevet udvidet med sit nuværende vestligste fag og skibet i sin helhed blevet forsynet med hvælvinger, hvor der tidligere var fladt bjælkeloft. Det var nu i den gotiske stilperiode og Tibirke kirke fulgte tidens byggeskik. I midten af 1400-tallet er det oprindelige kor revet ned, og et større kor, som er bredere end skibet, er opført. Muligvis har det været begyndelsen til en større ombygning af kirken, som aldrig er blevet til noget. Derfor ser Tibirke kirke også lidt atypisk ud. Almindeligvis er koret mindre end skibet, men her er det omvendt, fordi man aldrig fik bygget kirken større, kun koret. Tårnet er opført i første halvdel af 1500-tallet, men har gennem århundrederne gennemgået mange ombygninger.

 

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne