Tikøb Kirke

 

Tikøb-Gurre Pastorat - Helsingør Domprovsti - Helsingør Stift – Lynge-Kornborg

Herred – Frederiksborg Amt

Den anselige kirke, en af vore bedste og tidligste teglstenbygninger fra ældre middelalder, overdroges 1489 af Kong Hans til Esrom kloster og har vel da oprindeligt været kongeligt patronatskirke. Dens værnehelgen nævnes intetsteds. Bygningens romanske afsnit, kor og skib har fint kultiverede detaljer i sen 1100-tals manér. Profilsokkelen er vel for størstedelen ødelagt, bevaret derimod er de svagt fremspringende hjørnelisener samt gesimsernes sirlige buefriser, som er rigest udformet på korets langmure, hvor buerne er falsede og hviler på ejendommelige brændtlers konsoller med mandshoveder eller bladværk. En lignende frise, dog kun med enkle buer og simpelt rundstavsprofilerede konsoller, findes i samme højde mod øst; herover ses øverst i den oprindelige kamtakløse taggavl et mærkeligt lille kors, muret af fire søjleagtige sten, stærkt mindende om visse sokkel-dværgsøjler i klosterkirkerne i Sorø og Ringsted. Oprindelige vinduer er kun bevaret mod nord, et i koret ( tilmuret, dækket af sakristiet), to i skibet, hvis gesimsfrise omtrendt svarer til den i korgavlen. Kirkens romanske døre er begge bevarede, den søndre, tilmurede er urørt.

J. P. Trap 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne