Hjardemål Kirke 

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat – Thisted Provsti – Aalborg Stift – Hillerslev – Herred – Thisted Amt

Skib og kor er romanske, mens det meget høje tårn er fra o. 1500. Våbenhuset er fra 1800-tallet. Den oprindelige syddør anvendes stadig. Den er nu inde i våbenhuset, mens norddøren er tilmuret. Korets østvindue er skjult udvendigt ved en omsætning af muren, men kan kendes indvendigt som en niche. To romanske vinduer er bevaret i skibets nordside. Omkring 1650 lod sognepræst Christen Morsing opføre et sakristi. Der er dog ingen spor tilbage af det.
Sognet har været hårdt plaget af sandflugt. Af de 51 gårde, der var i sognet i 1555, var der kun 30 tilbage i 1737. Under 2. verdenskrig anlagde tyskerne et stort bunkeranlæg m.m. der, hvor der nu er skov ved kirken. Umiddelbart efter krigen blev området anvendt som flygtningelejr, og de flygtninge, der døde i lejren, ligger begravet på kirkegården.
Kirkeklokken bærer indskriften: »I herrens år 1513 Jesus af Nasaret jødernes konge«. Ved klokkeskatten i 1601 blev der afleveret en klokke på 240 kg.
Kirken blev overdraget til justitsråd Enevold Berregaard den 29. september 1721 og var i privateje til den 27. november 1912.
Korbuen er høj og bred. I triumfvæggen er der gennembrudt en åbning til prædikestolen.
Pulpituret mod vest har billeder af de tolv apostle, som er overmalet. En prøveafdækning viste, at billederne er i dårlig stand. Motivet på det afdækkede, men nu atter overmalede billede var en langskægget apostel med bog, spyd og en glorie, der svævede over hovedet. Ovenover sås teksten »S. Tomas« - De tolv arkader har listekapitæler, og både buer og pilastre er med skællagte skiver, der er trukket på en snor.
Den romanske døbefont er et fint eksempel på den type, der er almindelig i Thy og på Mors. Kummen har afløb i midten. Fodens granit er rødlig.
Der findes tillige et dåbsfad fra Nürnberg fra o. 1575 og en nyere dåbskande.
Prædikestolen er fra o. 1600. Den bestod oprindelig kun af fire fag, men blev udvidet o. 1650. Snitværket på hjørnerne, søjler, englehoveder, løvehoveder samt hængeornamenter med kugler blev tilføjet ved den anledning. Prædikestolen blev malet 1837. Men ved istandsættelsen 1938 fremdrog men de oprindelige farver med enkelte undtagelser. Lydhimlen er også fra o. 1600.
Den tremastede bark Waterqueen blev i 1994 skænket til kirken af Kirsten Nielsen, Thisted.
Skibet, er oprindeligt hed »Harriet McGregor« er en 3-mastet bark på 331 BRT. Længde 134' - bredde 27'. Det er bygget i Hobart, Tasmanien i 1870 og i 1895 solgt til rederiet Nissen, København, og omdøbt til »Waterqueen«. I 1897 forliste det ved Elbmundingen undervejs på en rejse fra Rio til Hamborg. Ved forliset omkom tre besætningsmedlemmer.
Modellen er bygget i skala 1:72 af Jørgen Harbo Andersen efter tegninger af H.A. Underhill.

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne