Hvidbjerg Kirke, Thy

 

 

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Hassing Herred - Thisted Amt

Svankjær Kirke, som officielt hedder Hvidbjerg Kirke (Hvidbjerg Vesten Aa sogn) er et smukt eksempel på romansk kirkebyggeri. Våbenhuset vender mod syd og er fra 1800-tallet. I 1964 gennemgik kirken desuden en omfattende restaurering. Klokken, der hænger i en malerisk klokkestabel på kirkegården, er fra o. 1500. Klokkestablen var oprindeligt opført af strandingstømmer, men træværket måtte udskiftes i 2006. Kirken har omkring 150 siddepladser. Altertavlen er en fløjaltertavle fra slutningen af 1500-tallet. På tavlen ses malerier af Nadveren, Opstandelsen og Himmelfarten. Oprindeligt var koret udsmykket med en lydhimmel. Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1940, senest restaureret i 2002. Prædikestolen er et billedskærerarbejde fra 1639, med usædvanlig fornøjelige evangelistrelieffer. Mellem storfelterne er der anbragt relieffer, som symboliserer de syv dyder (Retfærdighed, mod, håb, mådehold, tro, kærlighed og visdom) Den romanske granitfont er af Thybo-type, mens dåbsfadet stammer fra Tyskland og har en bebudelsesscene. På kirkegården og i kirken findes der mange spor af sognets beliggenhed. I kirken er der en mindetavle over otte druknede fra Lyngby, som forulykkede i 1885. Desuden findes der både tyske og allierede gravsten fra begge verdenskrige.

 

Kirkens hjemmeside: http://www.klitsogne.dk

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne