Nørre Alslev Kirke

Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Pastorat – Lolland-Falsters Stift – Falsters Nørre Herred – Maribo Amt

Nørre Alslev Kirke er sognekirke for Nørre Alslev sogn med ca. 2.600 indbyggere.
Nørre Alslev Kirke er kendt for sine kalkmalerier fra hele tre perioder. I apsis findes Danmarks ældste daterede kalkmaleri fra 1308. Over triumfbuen en monumental fremstilling af en domsscene fra ca. 1350. Bagerst i skibet kalkmalerier af den berømte Elmelundmester fra ca. 1480, hvoraf især skal fremhæves hans version af Dødedansen.
Danmark kan rose sig af to dødedanse. Den første (og ældste) befinder sig i Egtved; desværre er den i dårlig stand. Den anden, velbevarede, blev malet i Nørre Alslev. Nogle specialister anser endnu et værk, kalkmaleriet i Jungshoved, for at være en dødedans; alligevel får en grundig analyse eksperterne til at mene, at dette maleri tilhører en anden genre.
En dødedans pryder kirken i Nørre Alslev på Falster. Den blev malet omkring 1480 og senere kalket over i det 17. århundrede, som så mange andre middelalderlige kalkmalerier, for at blive genopdaget i begyndelsen af det 20. århundrede. Man skal læse billedet fra venstre til højre. Den første skikkelse, næsten helt udvisket, er en dødning, der ser ud til at sidde på jorden og spille på et blæseinstrument. Kun fire mennesker følger ham: kongen, biskoppen, adelsmanden og bonden. Arabesker og stiliserede blomster dekorerer billedet. Eftersom der ikke er nogen tekst til billedet, er det svært at afgøre, hvem der egentlig er partnerne til de levende i denne farandole. Nogle specialister mener, de er djævle og ikke dødninge; de påpeger, at biskoppens partner har horn, mens en anden skabning rækker tunge på en djævelsk måde. Ikke desto mindre, hvis man kigger grundigt på billedet, afsløres det, at "horn" og "tunge" i virkeligheden er orme eller slanger, der kravler ud af øjenhuler og mund på ligene. Dette gør dødningerne endnu mere afskyelige og forstærker følelsen af frygt hos tilskueren.
Altertavlerne i Nørre Alslev og Torkilstrup kirker begge af træskæreren Jørgen Ringnis er næsten identiske. Under det store felt har de to kirker valgt oprindeligt dels et maleri – som i Torkilstrup, dels en tav­le med bibelord som nok har været den oprindelige udsmykning af hovedfeltet i Nørre Alslev.
Under hovedfeltet ses i begge kirker to mindre felter med reference til skærtorsdags indstiftelse af nadveren i forbindelse med Jesus der fejrer det jødiske påskemåltid med sine disciple. Ved siden af dette motiv ses også i begge kirker et motiv hvor jøderne på Moses' bøn til Gud under ørkenvandringen modtager manna fra himlen. For nogen tid siden opdagede jeg tilfældigvis – hvad andre måske allerede har gjort – at et forelæg for motivet med manna fra himlen tydeligvis er bygget over et træsnit af den tyske kunstner Virgilis Solis (1514 – 1562). Figurernes placering og holdning viser tydeligt, at det er netop dette motiv som Solis har taget udgangspunkt i. Det samme er muligvis også gældende for feltet med påskemåltidet.

Kirkens hjemmeside

Kirken (viet Skt. Nicolaus) består af unggotisk kor og skib, gotisk tårn i vest og våbenhus i syd, alt af munkesten og klaket lyserødt. Kor og skib har skråkantsokkel, korgesimsen en trappefrise. En vistnok spidsbuet præstedør spores i korets sydmur; skibets spidsbuede falsede døre, hvoraf den nordlige er tilmuret, sidder i kraftige fremspring. Korets tresidede østgavl har i hvert fag et smalt, spidsbuet, smiget vindue, og de to tilsvarende ses i hver af skibet langmure, alle nu tilmuret. Skibets vestgavl har en stigende rundbuefrise langs taglinierne. Hvælvene er alle oprindelige; i koret et tredelt og et krydshvælv med dværgsøjler under ribberne, i skibets tre krydshvælv med trekløverribber. Tårn og våbenhus har kamtakkede blændingsgavle, trappehuset syd for tårnet er fra renæssancetiden. Kirken har tegltag.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne