Møgelkær Kirke

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Vojens Kirke

Vojens-Jegerup-Maugstrup Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Gram Herred – Haderslev Amt

Vojens Kirke er opført i 1925 som en genforeningskirke og er sikkert derfor inspireret af "den danske landsbykirketype".
Inventaret er dels fra 1925 og dels stammer det fra andre kirker. Alterbord og altertavle har oprindelig tilhørt Sønder Starup Kirke og stammer fra 1615. Hovedmotivet er Nadveren og sidemotiverne er Moses og Kristus. Både tavle og malerier blev kraftigt restaureret og opmalet i 1925. Altersølvet er en gave fra Kirkefondets menigheder i København.
Døbefonten er fra 1925 og havde oprindelig et messingdåbsfad, men i 1950 blev det erstattet af tinfad og kande fremstillet af tinsmed Haustad fra Norge. Den syvarmede lysestage er en foræring af omegnens præster i 1925.
Skibsmodellen er ophængt i 1937: "Ellen af Ålborg".
Nummertavlerne er en foræring fra Roskilde Domkirke.
Glasmalerierne i kirkeskibets nordvinduer er fremstillet af Johan Thomas Skovgaard i denne rækkefølge: Bebudelsen i 1925, Jesu dåb i 1935 og Sædemanden i 1947.
Orgelet er bygget af Marcussen & Søn fra Aabenraa i forbindelse med en restaurering og ombygning af kirken i begyndelsen af 1970-erne.

Haderslev Domprovsti

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Hjerndrup Kirke

Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Sønder Tyrstrup Herred – Haderslev Amt

Hjerndrup Kirke er en hvidkalket kirke, som ligger højt placeret i landskabet. Den består af romansk kor og skib, og den har som noget specielt fået tilføjet et sengotisk tårn mod øst og desuden et våbenhus mod syd.
Bygningen har gennemgået flere ændringer. Der er kommet store vinduer til, og den oprindelige romanske korbue er i sengotisk tid udvidet. Men der er stadig bjælkeloft i både skib og kor.
Alterbordet er muret af marksten, men dækket af et panel. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475. Midterskabet har en korsfæstelsesscene, sidefløjene har apostlene med deres attributter. Altertavlens fodstykke, predellaen, har et nadvermaleri fra midten af 1700-tallet.
Den romanske granitfont har en cylindrisk kumme på firesidet fod med arkader. Prædikestolen er i barokstil fra 1699 med tilhørende lydhimmel. De indsatte sekskantede malerier af Frelseren og evangelisterne er fra omkring 1800.
I kirken hænger en skibsmodel af en tremastet fuldrigger 'Marie' fra nyere tid.
Orgelet er bygget af Marcussen & Søn og er placeret på et pulpitur fra omkring 1650 med apostelmalerier. Både altertavle og pulpitur stammer fra den oprindelige Tyrstrup Kirke.

Haderslev Domprovsti

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Jegerup Kirke

Vojens-Jegerup-Maugstrup Pastorat – Haderslev Domprovsti – Haderslev Stift – Gram Herred – Haderslev Amt

Jegerup Kirke er en hvidkalket romansk kirke med kor og skib. Senere er tilføjet to sengotiske bygninger: Tårn i vest og våbenhus i syd. Desuden i 1905 et sakristi på kirkens nordside. Kirkens indre er også hvidkalket, det flade loft er gips med stuk, og korbuen er ændret til en spidsbue.
Altertavlen er fra 1614 og blev i 1838 erhvervet fra Øsby Kirke, men måtte reduceres for at kunne være der. Motivet i hovedfeltet er nadveren, og i sidefelterne ses Isaks ofring og Jesu korsfæstelse, malet i 1769. Yderst ses de fire evangelister og i topstykket ses opstandelsen flankeret af gravlæggelsen og Emmaus-måltidet.
Den tidligere altertavle er blevet istandsat og i 1949 forsynet med malerier af J.Th.Skovgaard: Sædemanden. Af en endnu tidligere gotisk altertavle fra omkring 1400 er bevaret figurerne, som regnes blandt landets ældste altertavlefigurer. Ligeledes findes bevaret korbuekrucifikset med sidefigurer, Maria og Johannes fra sidste halvdel af 1200-tallet.
Døbefonten er en romansk granitfont, hvor fodstykket er formet som en kirkebygning med to tårne og tre apsider. Orgelet leveret af Marcussen & Søn i 1890 og istandsat i 1943.

Haderslev Domprovsti

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Stepping Kirke

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne