Juelsminde Kirke

As-Klakring-Juelsminde Pastorat – Hedensted Provsti – Haderslev Stift – Bjerre Herred - Vejle Amt

Juelsminde var oprindelig et lille fiskerleje. I 1884 blev jernbanen fra Horsens ført til Juelsminde, og få år senere kom havnen til. Det blev grundlaget for byens udvikling.
Juelsminde hørte i mange år til Klakring sogn. Da kirken kom til i 1913, var byen stadig en del af Klakring sogn, men nu som Juelsminde kirkedistrikt med egne kirkebøger. Først i 1979 bliver Juelsminde skilt ud som et selvstændigt sogn med egen sognepræst. Der bor i dag i Juelsminde sogn knap 3000 mennesker. Byen er stadig i vækst.
Juelsminde kirke er den yngste af kirkerne i Bjerre Herred. Den blev påbegyndt i 1911 og stod færdig til indvielse d. 8. juni 1913.
Kirken er blevet til på initiativ af nogle af de lokale beboere, som mente, at Juelsminde by var vokset sig stor nok til at have sin egen kirke, og desuden var der for langt ud til sognekirken i Klakring. Man fik startet en indsamling, og på den måde kom ca. 4000 kr. ind. Dette var dog langt fra nok til en ny kirke. Da godsejer Schou på Palsgård hørte om indsamlingen, ville han også bidrage med et beløb. Det viste sig, at han skænkede hele det resterende beløb, således at der kunne opføres en kirke med tilhørende kirkegård og præstebolig. En mindeplade indmuret i kirkens våbenhus fortæller om beboernes taknemlighed for den storstilede gave:
"Denne sten skal vidne igennem tiderne om beboernes taknemlighed over for godsejer Ejnar Viggo Schou og hustru Elisabeth Schou til Palsgård, som skænkede kirken med kirkegård og præstebolig". De indsamlede 4.000 kr. blev hensat til fremtidig vedligeholdelse af kirken og til indkøb af de to store alterlysestager, der i dag står på kirkens alter.
Kirken, der er en korskirke i nygotisk stil, er tegnet at Palsgårds arkitekt, Magdahl Nielsen, der også har tegnet kirkens døbefont.
Alterbilledet, Kristus på korset, er malet af godsejer Schous onkel, maleren P.A. Schou, der har haft El Grecos korsfæstelsesbillede som forlæg.
Døbefonten var oprindelig placeret nede bagved i kirkens sydvestlige hjørne med en forgyldt dåbshimmel over. I 1951 flyttes døbefonten op foran til kirkens nordøstlige hjørne, mens dåbshimlen blev sat på loftet. I 1990 fandt man dåbshimlen frem, den blev restaureret og igen hængt på sin plads over døbefonten.
Mosaikruden i kirkens sydvæg, Jesus velsigner de små børn, er lavet i London efter tegning af maleren Arild Rosenkrantz.
Prædikestolen er ligeledes tegnet af kirkens arkitekt og skåret af billedhugger Emil Hansen, København. Kirkens øvrige træværk er udskåret af billedskærer Holm, Horsens.
Orgelet er et Bruno Christensen og Sønner fra 1978.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne