Klakring Kirke

As-Klakring-Juelsminde Pastorat – Hedensted Provsti – Haderslev Stift – Bjerre Herred –Vejle Amt

Klakring kirke ser ud til at være en ret ny murstenskirke, som den står på sit bakkehæld. Den er dog fra romansk tid og oprindelig bygget af rå ukløvet granit.
Før kristendommen kom til landet har befolkningen dog uden tvivl brugt stedet som offer- og gravplads.
Omtrent samtidig med As, eller senest 1350 har kirken fået en helt anden skikkelse, idet alle mure blev nedbrudt. Kun den nederste del af skibets nord- og sydmur længst mod øst blev skånet, mens de nye mure opførtes af ret små munkesten i regelret munkeforbandt med 2 løbere og 1 binder. Kun længst mod nordøst står den oprindelige romanske granitsokkel bevaret, hvor den hører op er kirken samtidig forlænget ca. 6 meter mod vest hen over grundmuren og resterne af et ældre tårn. At disse ombygninger har været dyre, derom vidner et bønskrift til kong Christian IV i 1594, hvori man beder majestæten om pengehjælp til nødtørftig reparation af den brøstfældige Klackerundt kirke. Om den byggelystne majestæt har skaffet midler til at afhjælpe brøstfældighederne vides ikke.
Kirken fik aldrig et nyt tårn, men i 1867 blev der over skibets gavl opsat en lille zinkklædt tagrytter. I 1870 opførtes et våbenhus, der vistnok erstattede et ældre.
Altertavlen fra 1918 er et maleri af Troels Trier efter Joakim Skovgårds "Den gode hyrde". Det tidligere altermaleri fra 1700-tallet, "Nadveren", hænger over døren til våbenhuset. På alteret står 2 gode middelalderlige malmstager.
En flot romersk døbefont af granit med stærkt markeret tovsnoning er den eneste i Bjerre Herred med den åbne U-form.
Prædikestolen er i renæssance fra 1625 med toscanske hjørnestolper og løvemasker.
Klokken er fra 1654 og støbt af Johs. Lauridsen, Odense. Den har en latinsk indskrift, der oversat lyder: "Til den treenige Guds ære og til troens vækkelse i Klakring menighed støbte Johs. Lauridsen i Odense 1654 denne klokke på kirkens regning og ved sognefolkets tilskud".
Orglet fra 1978 på 6 stemmer er fra orgelbyggeriet Jensen & Thomsen.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

 

Tilbage til Haderslev Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne