Karlebo Kirke

Karlebo Pastorat - Fredensborg Provsti - Helsingør Stift - Lynge-Kronborg Herred - Frederiksborg Amt


Kirken er en romansk kampestensbygning; kun skibets mure er bevarede. Bygningen består af skib, senromansk kor og korsfløje i syd og nord, gotisk tårn i vest med trappehus i nordmuren og nyere sakristi på koret nordside. Et tidligere våbenhus på sydsiden er revet ned. Samtlige tilbygninger er af tegl. De senromanske bygningsdele har trekoblede vinduer i gavlene. I gotisk tid overhvælvedes skibets to østligste fag samt koret og korsfløjene, hvis gavle fik kamtakker med blændinger. I Renæssancetiden overhvælvedes skibets to vestligste fag. I skibet afdækkedes 1894 og 1928 kalkmalerier fra omkring 1450 tilhørende Isefjordværkstedet, scener af Kristi levned, der atter overhvidtedes. Altertavle i renæssance, malet 1597 med indsatmaleri, signeret V. Schleisner.


J. P. Trap

 

Tilbage til Helsingør Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne