Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Lydum Kirke

Lydum Kirke

ribe lydum 101

Blåbjerg Nord Pastorat – Varde Provsti – Ribe Stift – Vester Horne Herred – Ribe Amt

Romansk landsbykirke fra omkring 1200, oprindelig bygget i tuf.
Kirkens kor og skib er romansk, mens kirkens tårn er senmiddelalderligt, og i syd et nyere våbenhus, der har afløst et ældre af bindingsværk.
Af 3 gravkrypter er én tilgængelig.
Endvidere findes på kirkegården ældre interessante gravsten, og i kirkediget ved indgangen 3 bondegravsten.
Romansk af rødlig granit. Den er af vestjysk type, tilhørende en lokalgruppe, der omfatter seks fonde ( Billum ).
Kummen har gruppens karakteristiske frise af indhuggede krydsende rundbuer under den meget brede og atypisk udformede mundingsprofil.
I fonden et dåbsfad i messing, som i 1734 blev skænket af kirkeejeren Frands Diderich Blohm og hustru Cathrine.
Altertavlen tilhører en tidlig reformatorisk type, som endnu på gotisk vis har predella og bevægelige sidefløje, der kan lukkes ind foran storstykket.
Storfeltets viser Golgatha med Jerusalem i baggrunden.
Foran korsene står Maria og Johannes, mens Maria Magdalene sidder lænet op ad korsfoden under den korsfæstede Kristus.
Over maleriet er giveren Christen Wind fra Lydumgårds våben malet; han skænkede tavlen i 1581.
Monumentalmaleriet dækker hele kirkens nordvæg er malet af kunstneren Jens Urup Jensen i 1950.
Maleriet blev malet for pengene fra en arv testamenteret af fhv. sognerådsformand Christian Maegaard og hustru.
Daværende direktør Poul Nørlund fra Nationalmuseet anbefalede kraftigt at hele væggen skulle dækkes; derfor dette store maleri. Maleriet forestiller fra vest: gravlæggelsen, opstandelsen og Emmaus.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Ribe Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne