Albæk Kirke

Albæk Pastorat – Frederikshavn Provsti – Aalborg Stift – Dronninglund Herred – Hjørring Amt

Kirken har muligvis været viet til Sankt Peter i middelalderen. Kor og kirkeskib er opført i senromansk tid af munkesten. Murværket mangler de pynteligheder, som er typiske for Vendsyssels teglstenskirker.
I korets sydmur ses to savskifter. Skibet har bevaret begge sine døre, syddøren er noget omdannet, norddøren står blændet med rundbue i spidsbuespejl. I østmuren ses et rundbuevindue, som er genåbnet i nyere tid. I skibets nordmur ses et romansk rundbuevindue med smigede karme, aftrappet sålbænk og bevaret glasfals. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og det kraftige tårn opført. Tårnet har en bemærkelsesværdig blændingsdekoration, højblændinger med pålagt cirkelblænding, ifølge overleveringen skulle det symbolisere Sankt Peders nøgle. Nordkapellet er formodentlig opført i 1661. Bygningen blev istandsat 1948 og 1959.
Den runde korbue er bevaret. Kor og skib har flade bjælkelofter. Nordkapellet åbner sig mod skibet ved en rundbuet arkade. Alterbordet stammer formodentlig fra kirkens grundlæggelse, det består af en granitplade på en råt tilhugget baluster. Den trefløjede altertavle er malet af Poul Høm i 1947. Prædikestolen i højrenæssance bærer våben for Otto Banner og Ingeborg Skeel og har malet årstal 1579. I kirken ses et sengotisk korbuekrucifiks fra omkring 1450.
Den romanske døbefont af granit har rankeværk og kors på foden.

Wikipedia

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne