Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Als Kirke

Als Kirke

Als-Øster Hurup Pastorat – Hadsund Provsti – Aalborg Stift – Hindsted Herred – Aalborg Amt

Kirken er opført af munkesten og hvidkalket. Skib, kor og apsis er senromanske. På kirkens nordside kunne man tidligere læse årstallet 1309. Måske er kirken fuldført det år. Tårnet og våbenhuset er sengotiske o. 1500. Tårnets gavle vender nord-syd. Øverst i tårnet står der i murankdre: FA - 1798 - HL. Det refererer til Frederik von Arnstorff, Visborgaard, og hustru Hedevig f. Lassen. Det menes at være et lynnedslag, der har gjort en istandsættelse nødvendig. Kirken gennemgik en stor restaurering i 1928, og tårnets sydside blev sat i stand i 1959. Den oprindelige syddør er stadig i brug gennem våbenhuset. Norddøren og en præstedør i korets sydmur er tilmurede.
Det eneste oprindelige vindue er et tilmuret vindue i korets nordside. Både skib og kor har en dobbelt savtakfrise. Tårnets nordgavl har blændinger med runde buer.
Kirken har to klokker. Dene er støbt 1750 af Johan Barthold Holtzmann. Den bærer indskriften: »Soli deo gloria. Mesat Johan Barthold Holtzmann Hafniæ anno 1750.« Den anden og mindste klokke er støbt i 1617 af Hartvig Quellichmeyer. Den bærer indskriften: »Hartuich. Godlich Meier. gos. moh. anno 1617«.
Hvælvene er sengotiske og formentlig fra tiden o. 1500. Ved samme lejlighed blev korbuen udvidet. I 1929-30 blev prædikestolen flyttet til sin nuværende placering fra et sted midt i kirken. Kirkerummet blev restaureret i 1929-30. En istandsættelse fulgte igen i 1977-79. Orglet blev anskaffet ved den lejlighed. Det indvendige træværk blev malet i 1997-98, og kirken fik et nyt varmeanlæg.
Alterbordet er muret. Altertavlen er oprindelig et epitafium over præsten Morten Madsen Hvass, som døde i 1623, og Christen Pedersen Thising, død 1640, der giftede sig med Morten Madsen Hvass' enke, Anne Christensdatter. Det er endvidere epitafium over Mads Mortensen Hvass, død 1674, og hans hustru Maren Christensdatter Knabe.
Korsfæstelsesbilledet er fra 1700-tallet. Øverst i trekantgavlen ses Kristus med glorie og jordkuglen. Nedenunder ses gravlæggelsen. Skriftstederne er fra Ps. 132 og 1. Thess. 4,14. Billederne af gravlæggelsen og korsfæstelsen flankeres af søjler med glatte skafter og joniske kapitæler.
Alterdugen er fra 2001 og syet af et medlem af menigheden.
Døbefonten er romansk med en tovstav foroven og to fremspringende mandshoveder. Derudover er kummen glat.
Foden har kvadratisk grundform og er klokkeformet med hjørneblade. Lignende døbefonte findes i følgende kirke: Sønder Tranders, Dall, Brorstrup og Rold
Dåbsfadet er sydtysk fra o. 1575. Motivet i bunden: Mariæ Bebudelse.
Prædikestolen er fra 1660. Den har kraftigt snoede søjler. Fodsøjlen, der består af fire sammensatte korintiske søjlekapitæler, er dog fra 1600.
Fuldriggeren »Haabet« er ophængt i 1895. Efter sigende er det bygget og skænket til kirken af en kaptajn i taknemlighed over at være blevet reddet i havsnød.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne