Gåser Kirke

Øster Hassing Pastorat – Aalborg Nordre Provsti – Aalborg Stift – Kær Herred – Aalborg Amt

Gåser Kirke er indviet den 29. november 1903. Men allerede i 1744 oplyses det, at der hver lørdag aften holdtes bedestund for unge og gamle i skolen. I slutningen af 1800-tallet opstod ønsket om at få en egen kirke i Gåser. Dels satte vækkelsesbevægelserne deres præg på egnen, dels var der faktisk temmelig langt at gå til Øster Hassing Kirke. I 1901 blev der nedsat en kirkekommité, der tog sig af arbejdet.
Komitéen gik i samarbejde med arkitekt K. Varming, København, udarbejdede et kirkeprojekt og indsendte en ansøgning om statsstøtte. Arkitekt Varming har tegnet flere nordjyske kirker, bl.a Vejgaard kirke. I 1903 modtog man en bevilling på 18.000 kr. Dertil kom en indsamling i Øster og Vester Hassing sogne. Efter at have købt en grund gik arbejdet i gang. Den lokale støtte financierede de resterende 2000 kr. Byggebudgettet blev overskredet med ca. 300 kr. Kirkekomitéen havde bl.a. besluttet at købe en malmklokke frem for en billigere stålklokke.
Klokken er støbt af De Smithske i 1928 og bærer inskriptionen: »Se, jeg forkynder eder en stor glæde«.
I 1908-09 blev der udført en bemalet udsmykning med friser over vinduerne og ornamenter i korhvælvingen - alt sammen i blålige farver. Det blev dog fjernet allerede i 1930'erne, da væggene igen blev kalket hvide.
Oprindelig var bænkene blå, men har senere fået den nuværende farve. Ellers er der ikke ændret meget siden kirkens opførelse.
På lysekronen står der: »Skænket af Gaardejer Jacob Nøhr og Hustru«
Alterbilledet var ikke færdigt til kirkens indvielse, men kom først op året efter - i 1904. Det er udført af Aksel Hou, og motivet er "Kristus og Nikodemus".
Der findes en alterkalk med disk skænket til kirken af Kultusministeriet i 1903. Kalken bærer årstallet 1713. Der findes en kalk, der er identisk med denne, i Lynes kirke, Nordsjælland. Den har tilhørt et af flådens skibe. Man har formentlig produceret en serie til brug for flåden. Da skibene er blevet ophugget, er nogle af alterkalkene kommet til ministeriet, hvorfra de så er kommet ud i kirkerne. Til kalken hører endvidere en flueske. Særkalke blev anskaffet til kirken i 1942.
Døbefonten er fra 1995. På hver af de fire sider findes en engel med attribut. Attributterne er: Trompet, kors, blomster og oprakte hænder.
Den oprindelige døbefont fra kirkens opførelse var udført i cementsten, men med tiden var der kommet så mange afskalninger, at man valgte at udskifte den med en ny - den nuværende.
Døbefonten er udført af billedhuggeren Max Andersen (1892-1972) og stod oprindelig i Jægersborg kirke. I Jægersborg kirke var den sat til side. Men der var kontakt til Gåser, da en af præsterne ved Jægersborg kirke, var søn af Harald Sander Sørensen, der var sognepræst i Gåser i årene 1942-59.
Prædikestolen stammer fra kirkens opførelse.
Et krucifix hænger på skibets nordvæg.
Skulpturen »Livets træ« er udført i 2003 af glaskunstneren Mona Gadegaard, mens smedearbejdet er udført af Johannes Langgaard Larsen. Bemalingen har Erik Mortensen stået for. Der kan sættes levende lys i det.

Kirkens hjemmeside

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne