Horsens Kirke 

Horsens-Hammer Pastorat – Aalborg Nordre Provsti – Aalborg Stift – Kær Herred – Aalborg Amt

Horsens Kirke er en lille romansk kvaderstenskirke med senere tilbygninger. Tilbygningerne er hvidkalkede. Tårnet er fra o. 1500.
Bogstaverne S - V - G - H på gavlen af sidebygningen mod syd står for Schack Vittinghof Greve Holck. Han var ejer af godset Sønder Elkjær og Gammel Vrå - og Horsens kirke. Han døde 1776.
Over døren i tårnet (ses ikke på dette billede) står: P - L - K - Z 1807, Poul Lang og Karen Zeuthen, der var kirkeejere og ejere af Langholt Hovedgård. Nedenunder står der K - J - Z - L 1830, den senere ejer Karen Johanne Zeuthen Lang.
Klokken er støbt i 1967 af Gebr. Rincker. Der findes en klokke fra 1615, som er støbt af Skibet har bjælkeloft, mens koret er hvælvet.
Det oprindelige hovedskib er kun 12 m langt. Hermann Meyer, men som er taget ud af brug.
Herskabspulpituret er fra 1642. Farvesætningen stammer fra en stor restaurering af kirken i 1986.
Sideskibet er oprindeligt et gravkapel, der er blevet åbnet ind mod kirken. Det første orgel havde plads på pulpituret, mens det nuværende orgel fra 1987 er anbragt i sideskibet. Lysekronen i sideskibet er kirkens ældste. Den blev skænket af Jeppe og Else Pedersen i 1847.
Koret har en fornem hvælving.
Altertavlen er fra o. 1600 med dobbeltsøjler i begge sider. Den afsluttes med en trekant foroven. Der har siddet forskellige alterbilleder i rammen i tidens løb. Det nuværende billede er skænket til kirken af dens daværende ejer, professor Lorentsen, Langholt Hovedgaard. Billedet er en kopi af Knud Larsens alterbillede i Markuskirken, Frederiksberg, og viser den opstandne Herre med de to disciple i Emmaus. Under billedet står der: »Han blev kjendt af dem, idet Han brød Brødet. Luc. 24,35.«
Der findes to gamle messingstager og en syvarmet lysestage fra 1934.
Der findes tillige en alterkalk med indskriften: »Anno 1572 lod Herr Kresten i Hamer gjøre denne Kalck tel Horsen Kirke - 37 Lod.« Den har mestermærket G i skjold for sølvsmeden Gert Hermands. Oblatæske og vinkande er fra 1988 og er udført af sølvsmeden Jørgen Dahlerup.
Den romanske kumme står på en nyere sokkel. Kummen er glat og uden særlige kendetegn.
Et dåbsfad bærer indskriften: »Anno 1663 22 mai gaf Christen Ipsen dette becken thil Horsens Kiercke for sit oc sin Hustrues legersted i Kircken.«
En dåbskande er skænket i forbindelse med en større restaurering i 1934.
Prædikestolen er fra 1609. Det er oprindeligt en lektorieprædikestol. De tilhørende paneler er ophængt på væggende midt i skibet. Se Danmarks eneste helt bevarede lektorieprædikestol i Thise kirke.
Der er 13 billedfelter. De forestiller de 12 apostle. Billedet midt på prædikestolen forestiller Kristus. I det øverste felt ses navnene på apostlene, og i det nederste hele trosbekendelsen på latin. Under billedet af Kristus står der (oversat fra latin):

»Ær altid Kristi billede, når du går forbi det.
Ær dog ikke billedet, men den billedet forestiller.«

Kors udført i keramik af Agnete Brittasius. Det er ophængt på østvæggen i sideskibet.
Del af blyplade fra taget med initialer N.P. Ahlmann, daværende ejer af Langholt Hovedgård og årstallet 1882. I pladen er indridset: »Opsat her 1971 efter tagrep(aration).« Kirken fik nyt tag i 1970.
Der hænger to klokker i tårnet. Den gamle klokke stammer fra Øster Hassing gamle kirke, der nu er nedrevet. Den bærer indskriften:
I Hjesu Nafn hafver Jep Simonsen och Laust Ibsen, Kirkeverje
ladet støbe thenne Klocke thel Guds Æhre i Øster Hasg Kirch
(Hermann Meyer. Me Fecit MDCXV 1615)
Denne klokke anvendes ved særlige lejligheder.
Til daglig anvendes den klokke, der blev skænket kirken af gårdejer Otto Jeppesen, Tranholm, i 1967. Den er støbt i Tyskland og leveret af De Smithske Jernstøberier i Aalborg. Den bærer indskriften:
Kalde gamle, kalde unge
gennem malmens klang.
Sammen vi Guds pris vil sjunge
i en daglig klang.
(Otto Jeppesen skænkede mig til Horsens Kirke. Gebrüder Rincker støbte mig år 1967.)

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne